25 พฤษภาคม 2547 17:27 น.

เรียนคุณ ปีกฟ้า

กุ้งหนามแดง

เรียน คุณปีกฟ้าที่เคารพ

เรื่องกลอนหายออกไปจากหน้าส่วนตัว

กลอนดังต่อไปนี้ไม่ปรากฎในหน้าส่วนตัวของข้าพเจ้า รบกวนนำกลับมาไว้ในที่ที่ควร.. จักขอบพระคุณอย่างสูง

1. สัญญาฉบับที่หนึ่ง
2. คนเดินทาง
3. อักษรานคร
4. คำลูก

ขอแสดงความนับถือ

กุ้งหนามแดง

อนึ่ง:  หรือท่านเห็นว่าควรทำการ Add เข้าไปใหม่ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยเห็นลูกบ้านหลายท่านใช้วิธี Add กลอนเข้าไปใหม่หลายท่านแล้ว.. รบกวนแก้ไขปัญญานี้ด้วยค่ะ..				
24 พฤษภาคม 2547 14:06 น.

ขอขอบพระคุณ..

กุ้งหนามแดง

...
ขอขอบพระคุณ คุณชัยชนะที่เปิดประเด็นเรื่องกลอนท๊อปฮิต
ที่ได้สร้างกระแส ให้เกิดการตื่นตัวในการนำเสนอกลอน..

ขอขอบพระคุณ คุณปีกฟ้า ที่สนใจในความเป็นอยู่ของลูกบ้าน..

ขอขอบพระคุณ คุณเวทย์ ผู้ที่ให้ความรู้เรื่องกลอน ในด้านฉันทลักษณ์และข้อกำหนดในการเขียน..ในหัวข้อแนะนำ
การเขียนกลอน..

และสุดท้าย..ขอขอบพระคุณ บ้านกลอนไทย ที่ให้ทุกคนได้รู้จักกันและนำเสนอบทกลอนไทยนำสู่สากลทั่วโลก..


จากประชากรในบ้านกลอนไทย..คนหนึ่ง..				
Calendar
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 56 คน

วฤก

โคลอน

หมอกจาง

เชษฐภัทร วิสัยจร

เพียงพลิ้ว

อัลมิตรา

ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

พี่ดอกแก้ว

แทนคุณแทนไท

แก้วประเสริฐ

แมงกุ๊ดจี่

ประภัสสุทธ

รการต์

บินเดี่ยวหมื่นลี้

ร้อยฝัน

หิ่งห้อยน้อยใจ

ลักษมณ์

ผู้หญิงช่างฝัน

ก้าวที่...กล้า

กวีปกรณ์

-ร้อยแปดพันเก้า-

เพรง.พเยีย

เฌอมาลย์

ครูพิม

คอนพูทน

ก่องกิก

ลานเทวา

อินสวน

พิมญดา

ยาแก้ปวด

กันนาเทวี

กิ่งโศก

ครูกระดาษทราย

แก้วประภัสสร

KIRATI

virismara

แกงเขียวหวาน

คนกรุงศรี

มวลภมร

ดาวศรัทธา

cicada

เปลวเพลิง

หญิงบ้า

เ ที ย น ห ย ด

din

สีเมจิก

นักสืบไร้ชื่อ

ชากร

บุญพร้อม

แย้ม ไกลวันเกิน

พระจันทร์แสงนวล

Jackie

ไผ่ลู่ลมม

ศรีปาด เฟสเก่าโดนระบบลบเฉยเลย

Prayad

Parinya

Lovers  1 คน เลิฟกุ้งหนามแดง
Lovings  กุ้งหนามแดง เลิฟ 3 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงกุ้งหนามแดง