21 ธันวาคม 2549 07:47 น.

ขโมยนี้...เพื่อเธอ

ก้าวที่...กล้า


กุหลาบแดงดอกนี้ ............ ขโมยมา
จากหนึ่งนวลงามตา ......... พี่น้อง
เหตุงามเด่นลักขณา ........ ยวดยิ่ง  เพื่อเธอ
หมายส่งผูกใจคล้อง ......... สี่ห้องเปิดรับ


				
14 ธันวาคม 2549 13:45 น.

กอดฝัน

ก้าวที่...กล้า


กอดความฝันบ่มด้วย ........... ความหวัง
ไกลห่างหากใจฝัง ................ ฝากไว้
กาลหมุนผ่านวารยัง ............. ยืนหยัด
เหมือนว่างเติมเต็มได้ ......... รับได้ยาวนาน

รอคอยปานบอดใบ้ ............... บาดเจ็บ
หนักหน่วงเพียงไหนเก็บ ....... กักข้อง
ทนทานต่อหนาวเหน็บ .......... หนุนเนื่อง
พลิกคว่ำดำขาวก้อง .............. กู่ก้องแกนเอียง

ยินสำเนียงกล่อมเร้า ............. ภายใน
รอเถิดนะดวงใจ ................... ล่ามเชื้อ
แสงทองผ่องอำไพ ................ รองรับ
มืดดับย่อมเปิดเนื้อ ............... สว่างเนื้อเรืองรอง

				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 4 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก้าวที่...กล้า