26 กันยายน 2549 16:35 น.

สายใจ

ก้าวที่...กล้า


อกอุ่นละมุนทะนุถนอม
จิตะพร้อมและยอมพลี
ปกป้องประคองกรุณศรี
อุรวี ณ ชีวัน

ฝนพรมชโลมหทยะชื่น
ระดะผืนก็ตื้นตัน
หลอมกาลผสานคุณะอนันต์
รติมั่นมิผันแปร

สายใจประไพอดุลภาพ
รุจิวาบกระหนาบแด
ความรักตระหนักวนกระแส
อุระแท้ก็แผ่ฟ้า

				
14 กันยายน 2549 13:31 น.

กานต์

ก้าวที่...กล้า


จารจรดภาษหนึ่งนั้น...................แนบเนา
ทิพย์หยาดโอภาสเพรา...............พ่างแก้ว
โลมลูบผ่อนบรรเทา....................เทียบพี่
จำหลักฤดีผ่องแผ้ว.....................ผ่านพ้นรอคอย

ตะวันลอยล่วงฟ้า........................เฟื่องฟู
มวลพฤกษ์พลันผลิชู...................แช่มช้อย
ลดาวัลย์แทรกดำรู......................รมย์รื่น
ประทิ่นมาลัยสร้อย......................พรั่งพร้อมทาบใจ

สายใยโยงก่อเกื้อ........................เกี่ยวกัน
กระหวัดจินต์สัมพันธ์...................พบพ้อง
อำไพดุจเพ็ญจันทร์.....................ขับช่วง
กระจ่างรัศมีต้อง..........................แต่งแต้มราวสรวง

ดวงใจพราวพร่างแพร้ว................พรรณราย
โสมส่องแสงประกาย....................ก่องหล้า
ดวงดาวกะพริบพราย...................จำรัส
บรรจบนัยแกร่งกล้า.....................กู่ก้องพร้องกานต์

				
6 กันยายน 2549 15:55 น.

มนุษย์

ก้าวที่...กล้า


เข้าใจตนเข้าใจโลกไม่โศกเศร้า
อย่าสร้างเงาสร้างดวงจิตติดหวั่นไหว
ปล่อยวางบ่วงสุข.ทุกข์ซ้อนยอกย้อนใจ
มีสิ่งใดติดตามเจ้าเข้าบั้นปลาย


เป็นมนุษย์ปุถุชนบนโลกนี้
พบแสงสีมายามากหลากความหมาย
ความเที่ยงแท้แห่งตัวตนมิพ้นตาย
คงเดียวดายประโยชน์ทับกลับผืนดิน


สำหรับเราในความตาย   
ขอเลือก การฝัง  มิใช่ การเผา

				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 4 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก้าวที่...กล้า