11 มิถุนายน 2550 11:47 น.

รุ้ง

ก้าวที่...กล้าคือหัวใจมอบไว้กานต์กวีล้วน
ตัดโซ่ตรวนตีเหล็กกล้าเสกสร้าง
เพชรคัมภีรภาพสื่อจิตฤๅร้าง
เมื่อหนทางท้าทาบรุ้งอาบตะวัน

				
4 มิถุนายน 2550 12:37 น.

เลือนราง

ก้าวที่...กล้า


เลือนราง
ในบางสิ่งบางอย่างที่กางกั้น
ในแดดยามฟ้าใสมีไอควัน
ม้วนทบจบวัน  คนฝันร้าย

รางเลือน
ยิ่งเสมือนเยือนจิตให้คิดพ่าย
ยิ่งก้าวใกล้ภูเขาเงื้อมเงาคล้าย-
ใกล้  ห่างไกลเดียวดายมุ่งปลายฟ้า

คืนฝัน
แย้มยิ้มแห่งจันทร์ที่ฝันหา
ดาวพรายลูบไล้สู่ในตา-
เรืองรอง  เหมือนดังว่าเวลานี้

ใกล้กัน
ช่วงฝันปันเนามอบเราที่-
ไขว่คว้าอิสระแห่งเสรี
ปรารถนาบรรดามีให้ลี้ลับ

				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 4 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก้าวที่...กล้า