3 เมษายน 2551 11:21 น.

ความคิดถึง

ก้าวที่...กล้า

17527.jpgอยากเขียนอยากขีดสร้าง .. คำผสาน
หากแต่แรงบันดาล ........... แต่งร้อย
ทาบใจดั่งรัตติกาล ............ ดาวลับ  เดือนลา
ความคิดถึงจรดถ้อย ......... จึ่งท้นท่วมฤดี


364323088_d5d94e8afd.jpgหยาดเพชร
เผยหยาดเพชรเก็จแก้ว ... ประกายใส
บนท่วงทำนองละไม ........ หมอกคว้าง
พรรณนาบอกเยื่อใย ........ ลอออยู่  นิ่งแล
เหมือนหนึ่งดวงใจสร้าง .... ซาบซึ้งฤๅสลาย
	

23596088cd7.jpgว่างคำ
ว่างว่างจึงว่างเว้น ...... ว่างแจม
นั่งนั่งก็นึกแซม ......... ซาบซ้อน
เติมเติมคิดติดแกม ... กลก่อน กาลเนอ
แว่วแว่วร่ำร่ำย้อน ....... เร่งย้ำคำเผชิญ


17.jpgทะเลสีดำ
ความคิดถึงร่ำร้อง .......... ลอยลำ
กลางคลื่นลมขื่นคำ ........ ขัดข้อง
ทะเลฉาบสีดำ ................ โดยเดี่ยว อยู่ฤๅ
แสงกะพริบดวงดาวต้อง .. ดั่งแต้มเติมหวัง


maigloeckchen.jpgซ่อนซ้อน
ไย..ใยเสมือนผ่านพ้น ......พานพบ
สรรพ..ศัพท์ฤๅเลือนลบ ... ล่มล้าง
กราย..กลายกลับบรรจบ .. ใจจ่อม  จมเนอ
ลับ..รับในสมอ้าง ............ ซ่อนอ้อมกอดสนอง

				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 4 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก้าวที่...กล้า