10 เมษายน 2552 09:08 น.

ศรัทธา

ก้าวที่...กล้าคุณเคยศรัทธาใครไหม??

ในแบบที่เขาคิด

ในแบบที่เขาเขียน

และเลยลงลึกไปถึงตัวตนของคนๆนั้น

ทำให้รู้สึก ชอบ ไปจนถึง รัก

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


หมายปองดอมดอกไม้ .... แดนแมน
หอมกว่าหอมแก่นแกน .... กฤษณใกล้
หวานกาลผ่านสบแสน ..... ทราบสู่  ใจเฮย
หอมกว่าหวานอื่นได้ ........ เอกด้วยเทียมเสมือน				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 4 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก้าวที่...กล้า