28 กรกฎาคม 2552 16:39 น.

ในฝันสวยงามด้วยความรักของเธอ

ก้าวที่...กล้า


ในฝัน
แม้เงียบงันทว่างามด้วยความหมาย
ของละอองความรักที่โปรยปราย
อยู่ในสายสัมพันธ์ของวันวาร

สวยงาม
ในท่ามกลางรักทอที่ก่อสาน
ละเอียดลออแน่นหนักและเนานาน
โอบล้อมดวงมานอยู่นานมา

ด้วยความรัก
ที่แผ่วเบาเสลาสลักเฝ้ารักษา
ละมุนละไมลึกซึ้งติดตรึงตรา
อยู่ในทุกปรารถนาบรรดามี

ของเธอ
งดงามเสมอข้างในหัวใจนี้
กอปรความฝันความรักความภักดี
ผสมผสานวินาทีชีวีกาล

				
3 กรกฎาคม 2552 15:24 น.

วิถีดาว

ก้าวที่...กล้าเธอเห็นดวงดาวไหม
ที่กะพริบไกลไกลอยู่บนฟ้า
ให้เห็นแสงแวววับจับนัยตา
มันอาจล้าเกินกาลจะต้านรับ

กว่าจะรู้ถึงหัวใจ
ก็แหลกลาญภายในและไหวดับ
อยู่ท่ามกลางเวหาคณานับ
ล่องลอยคว้างพร้อมกับลาลับนั้น

เหลือเพียงความว่าง
ของเส้นใยบางบางระหว่างฝัน
ในร่องรอยจดจำสายสัมพันธ์
เมื่อวันก่อนวันนั้นถึงวันนี้

เธอเห็นดวงดาวไหม
มันทำให้หัวใจสะท้อนถี่
ความรู้สึกโถมทับจับฤดี
เมื่อมิอาจหลีกหนีวิถีดาว

				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 4 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก้าวที่...กล้า