26 พฤษภาคม 2553 13:34 น.

คงได้แต่บอก“รัก”

ก้าวที่...กล้า


อยากจะเก็บดอกรักมาเรียงร้อย
เป็นมาลัยเส้นสร้อยไว้คอยถนอม
บรรจงแนบตรงหัวใจไว้ดมดอม
ให้ได้หอมได้หวานอยู่นานเนา

ตราบทิวา-ราตรีที่ผันผ่าน
เป็นตำนานความรักสลัก-เสลา
อยู่ในห้วงดวงมานของสองเรา
ที่เพียรเฝ้าผูกพันนิรันดร์ไป

ก็กลัวว่าเจ้าจะช้ำลำนำนี้
จึงฤดีแค่เพียงฝันเพียงหวั่นไหว
ปล่อยดอกรักเลือนตาด้วยอาลัย
ฉันรักเธอคงได้แต่บอกรัก

ดอกรักในแรกเช้า ....... ยังฝัน
ลอยล่องในคืนวัน ......... ผ่านฟ้า
หุนหันไล่จับพลัน ......... ลับล่วง
จึงปล่อยดวงฤดีข้า ....... อยู่ข้างเคียงเสมอ 

				
25 พฤษภาคม 2553 15:33 น.

เฉพาะกิจ(ลำตัด)

ก้าวที่...กล้า


จับไม้จับมือ  ร่วมกันหารือฝึกปรือเจรจา
จับไม้จับมือ  ร่วมกันหารือฝึกปรือเจรจา
นำประเทศก้าวโดยไว เอ๊ย นำประเทศก้าวโดยไว
ก่อเกียรติเกรียงไกร เผ่าพันธุ์ยิ่งใหญ่คนไทยปรีชา

ผ่านมาแล้วกี่นายก
ทุกคนสาธกเรื้อรกใส่
ทั้งร้าย-ชั่ว-มั่วอะไรอะไร
ทับถมเอาไว้คนไทยอ่อนล้า

วันนี้เรามาพร้อมใจ
เสริมจิตอำไพให้ใสกระจ่าง
ต้นเทียนจุดไว้ช่วยนำทาง
ให้ทุกตารางผ่องแผ้วศรัทธา

มือต่อมือที่คงมั่น
สร้างสรรค์แผ่นดินถิ่นกำเกิด
เป็นถิ่นแดนทองที่ล้ำเลิศ
รักกันไว้เถิดพี่น้องจ๋า

รักกันเถิดพี่น้องเอ๋ย
รวมกันเหมือนเคยชิดใกล้
เข้าแถวยืนเรียงเคียงกันไป
จับมือกันไว้ช่วยไทยวัฒนา

จับไม้จับมือ  ร่วมกันหารือฝึกปรือเจรจา
จับไม้จับมือ  ร่วมกันหารือฝึกปรือเจรจา
นำประเทศก้าวโดยไว เอ๊ย นำประเทศก้าวโดยไว
ก่อเกียรติเกรียงไกร เผ่าพันธุ์ยิ่งใหญ่คนไทยปรีชา

				
20 พฤษภาคม 2553 14:04 น.

กลอนบทสุดท้าย

ก้าวที่...กล้าเมื่อมองไม่เห็นแสงสี
ร้างไร้จันทร์ทวี-ตะวันฉาย
หลงเดินอยู่ในความเปล่าดาย
มืดมนในหมายและสายเกิน

ต่อก้าวข้ามวันเวลา
ข้างหน้าเป็นทางที่ห่างเหิน
พร้อมจะเปลี่ยนผันเธอหันเดิน
ด้วยเมินความรักความภักดี 

				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 4 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก้าวที่...กล้า