22 มีนาคม 2554 16:13 น.

เขียนอะไร??

ก้าวที่...กล้า


เขียนอะไรอะไรในตอนนี้
ก็ไม่เห็นแสงสีอันสดใส
ยิ่งการเมืองเรื่องเก่าไม่เข้าใคร
อยู่ห่างห่างเอาไว้เพราะวุ่นวาย

เขียนอะไรอะไรในตอนนี้
ก็ไม่มีอะไรอะไรจะให้หมาย
จะเอาหน้าเอาตามาทำลาย
ก็เสียดายหน้าตาดีราศีนำ

เขียนอะไรอะไรในตอนนี้
ก็ไม่มีอะไรอะไรจะให้ขำ
จะป๊อกโชว์เรียงสียิปซีอำ
ถึงระกำละมุดมังคุดเยอะ

เขียนอะไรอะไรในตอนนี้
ก็ไม่มีสีสันเพราะมันเปรอะ
จับอักษรมาปั้นปลุกสนุกเลอะ
ดีกว่าฟังคำบานเบอะในสภา

				
17 มีนาคม 2554 16:02 น.

เสน่หา

ก้าวที่...กล้า


ในหัวใจปรารถนา
แทนที่วันเวลาอันว่างเปล่า
เพื่อซึมซาบภาพฝันกล่อมบรรเทา
คอยเยือนเย้าเนาสนิทจิตวิญญาณ

ให้เรื่องราวเฟื่องฟุ้งแห่งพรุ่งนี้
ได้วาดหวังดวงฤดีไว้ขับขาน
อาทิตย์ผันเดือนคล้อยในรอยกาล
จักไหว้วานนำรักไปทักทาย

แม้ห่างกันห่างไกลจะใฝ่หา
ให้คำรักตรึงตราในคราหมาย
เสน่หาพานพบบรรจบปลาย
ตราบสุดท้ายผืนดินร่วมยินดี

ให้หัวใจปรารถนา
บรรจงมอบเสน่หาอุราที่
เปี่ยมด้วยรักเต็มทรวงใจดวงนี้
ได้ไหวหวานผ่านฤดีถึงที่รัก

				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 4 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก้าวที่...กล้า