29 กันยายน 2554 16:38 น.

เมื่อใจหนึ่ง+หนึ่งใจ

ก้าวที่...กล้า


ฉันเกิดมา
ก็เห็นน้ำเห็นฟ้าและป่าไม้
เห็นแผ่นดินเห็นบ้านเหมือนเป็นเรือนใจ
เห็นความรักยิ่งใหญ่ในพรมแดน

ก่อนนั้น-เห็นผู้คน
มีน้ำใจเหลือล้นถึงจนแสน
ยังถ้อยทีถ้อยอาศัยใจตอบแทน
หาเคืองแค้นให้เห็นเช่นเธอทำ

ตอนนี้-เกลียดกันเพราะเหตุใด?
ช่วยใส่ใจกันหน่อยอย่าพลอยขำ
เมื่อต่างคนต่างคิดมีจิตนำ
ใช่ถามย้ำซ้ำซากเรื่องมากมาย

เมื่อใจหนึ่งบวกหนึ่งใจ
รวมมือไว้ด้วยกันเป็นมั่นหมาย
สุจริตตั้งมั่นถึงบั้นปลาย
สิ่งร้ายร้ายคงคลายปมสัมคมไทย

				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 4 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก้าวที่...กล้า