21 เมษายน 2555 22:52 น.

ฉันเขียนด้วยความรัก

ก้าวที่...กล้า

แววตา
แม้ไม่เคยรู้ว่าเธออยู่ไหน
แต่ความรู้สึกของหัวใจ
มันบอกเยื่อใยอยู่ในนี้

ฉันรักเธอ
รักมากรักเสมอเสมือนที่
รักบิดรมารดาทุกนาที
รักที่มีแต่รักไม่จืดจาง

ฉันรักเธอ
เสมอ-แม้เวลาที่ไกลห่าง
แม้อยู่ในเวลาที่เปราะบาง
แม้ที่ทางหัวใจเธอไร้ฉัน

แววตา
บอกให้เธอรู้ว่าอย่าไหวหวั่น
ฉันรักเธอที่เป็นเธอก็แล้วกัน
ฉันรักเธอทุกวันแม้ห่างไกล
.
.
ฉันรักเธอทุกวันตลอดไป				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 4 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก้าวที่...กล้า