19 กุมภาพันธ์ 2556 23:24 น.

เพราะเธอคือบทกวีมีชีวิต

ก้าวที่...กล้า

เพราะเธอคือบทกวีมีชีวิต
ที่ร้อยเรียงความคิดและความฝัน
งามซาบซึ้งตรึงทรวงดั่งดวงจันทร์
ส่องแสงปันรัศมีกลางดวงดาว

จึงเนิ่นนานต่อไปอีกไกลนัก
ที่ความรักเหมือนวางอยู่กลางหาว
ให้อบอุ่นหนุนเนื่องในเรื่องราว
เสน่หายืนยาวอยู่กับใจ

เพราะเธอคือบทกวีมีชีวิต
ที่วิจิตรแวววาวสกาวใส
และเธอคือความหมายของสายใย
ที่หัวใจผูกพันในวันนี้

จึงเนิ่นนานต่อไปอีกไกลโพ้น
ที่อ่อนโยนจำหลักเป็นศักดิ์ศรี
งามผุดผ่องตรึงตราในท่าที
เพราะเธอคือบทกวีที่ฉันรัก				
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 4 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก้าวที่...กล้า