27 พฤษภาคม 2558 21:27 น.

ฝากถึงเธอ

ก้าวที่...กล้า

ฝากถึงเธอคนดีที่ตรงนั้น
ที่ทำฝันงดงามด้วยความหมาย
ทีละเล็กทีละน้อยค่อยค่อยกลาย
เป็นความรักมากมายอยู่ตรงนี้
ฝากขอบคุณทุกครั้งและทั้งหมด
จะจารจดใจจำด้วยศักดิ์ศรี
แม้นมิอาจร้อยพจน์เป็นบทกวี
แต่ฤดีซื่อตรงและตั้งใจ
จึงขอบคุณอีกครั้งและอีกครั้ง
ที่เธอยังสรรค์สร้างความสดใส
ที่เธอยังเรียงร้อยทุกรอยใน
ความลึกซึ้งตรึงให้ได้ใกล้กัน
............
7 พฤษภาคม 2558 11:30 น.

เจ้าดอกรัก

ก้าวที่...กล้า

หอมใดหอมเท่าเจ้าดอกรัก
ซึ้งประจักษ์ทั้งมวลชวนให้หอม
เปรียบผกาพุ่มพวงดวงพะยอม
ให้ถนอมเฝ้ารักสลักทรวง
ดอกรักบานทั่วทั้ง.     ผืนนภา
งามดุจจิตอิสรา.        สวัสดิ์เอื้อ
ความรักสุดพรรณนา. หรือกล่าว ใดฤๅ
ยามพิศย่อมอะเคื้อ.    ส่งให้ถวิลถึง
............
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 4 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก้าวที่...กล้า