15 พฤศจิกายน 2559 13:44 น.

ชั่วขณะหนึ่ง

ก้าวที่...กล้า

ชั่วขณะหนึ่ง
ลึกซึ้งหวั่นไหวอย่างไพศาล
ซึมซาบทั้งใจก็ไม่ปาน
วันนี้วันเมื่อวานวันก่อนนั้น
ชั่วขณะหนึ่ง
คิดถึงเกินใครจะเสกสรร
ท่ามกลางดาวเดือนดวงตะวัน
ดื่มดำคำรำพันอันอำไพ
ชั่วขณะหนึ่ง
ตราตรึงจับจิตพิสมัย
อบอวลอายอุ่นละมุนละไม
กับใจกับฝันและวันงาม
.
.
.
ชั่วขณะหนึ่ง
คิดไม่ถึงหัวใจจะไหวหวาม
ชั่วขณะจรรโลงในโมงยาม
ให้ความไร้สำเนียงนั้นเพียงพอ
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 4 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก้าวที่...กล้า