16 กุมภาพันธ์ 2560 08:47 น.

คิดถึงนัก

ก้าวที่...กล้า

คิดถึงนัก
ความรักลอยลมมาห่มฝัน
ไหวไหววนวนแต่ละวัน
รอยเอ๋ยรอยจันทร์พรรณราย
คิดถึงนัก
ความรักรั้งรอที่หล่นหาย
ไหวไหวให้เหลียวมาเดียวดาย
รอยจันทร์พรรณรายอยู่ปลายฟ้า
คิดถึงเอย
ฝากลมรำเพยปรารถนา
ฝากความคิดถึงส่งนิทรา
ฝากความเสน่หาในครานี้
Calendar
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 4 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟก้าวที่...กล้า
Lovings  ก้าวที่...กล้า เลิฟ 1 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงก้าวที่...กล้า