13 กรกฎาคม 2549 16:57 น.

ภาพลวง

ขอโทษครับ...ผมเมา


นี่นะหรือคนเมาที่เขาว่า
ดูสีหน้าซื่อซื่อนี่หรือเขา
ไม่เห็นเหมือนที่วาดมาดคนเมา
แน่ใจนะว่าดื่มเหล้าเป็นอาจิณ

รูปร่างก็เล็กเล็กเด็กประถม
เพิ่งหย่านมใช่ไหมพ่อไข่หิน
โม้มาได้ว่าเป็นขุนสุราริน
ให้ทุกถิ่นเขตคามยินนามเกรง

พูดก็น้อยไม้แหย่ปากก็ไม่กัด
มันชั่งขัดที่วาดไว้ไม่เห็นเก่ง
คิดไว้ว่าตัวใหญ่ใจนักเลง
มุขเป็นเข่งแจกจ่ายให้ขำกัน

ดื่มเหล้าก็นิดหน่อยแค่น้อยนิด
ทั้งที่คิดวาดไว้คงหลายขัน
ไม่กี่แก้วคอพับหลับเร็วพลัน
นี่หรือมันคือคนเมาที่เขาลือ...
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขอโทษครับ...ผมเมา
Lovings  ขอโทษครับ...ผมเมา เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขอโทษครับ...ผมเมา
Lovings  ขอโทษครับ...ผมเมา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขอโทษครับ...ผมเมา
Lovings  ขอโทษครับ...ผมเมา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงขอโทษครับ...ผมเมา