12 กันยายน 2549 14:44 น.

ความรักของคนเมา

ขอโทษครับ...ผมเมา


รักไหม........
บอกเลยไม่เคยรักใครเท่านี้
สุขเวลาดื่มด่ำร่ำดีกรี
ยังไม่เท่าเวลาที่อยู่กับเธอ

ห่วงหา........
ยามเธอไปไกลตาฉันมองเหม่อ
ยามดื่มเหล้าใจยังเฝ้าอยากพบเจอ
คร่ำครวญเพ้อยามเมรัยไหลลงคอ

สุดหวง....
ยามมีเธอเดินควงสุขจริงหนอ
ร้อยขวดเหล้าที่เฝ้าพะเน้าพะนอ
ยังไม่เท่าเคลียคลอหนึ่งนวลนาง

รักนะ....
จากนี้จะเคียงใกล้ไม่ไกลห่าง
จะไม่เอาขวดเหล้ามาตั้งกลาง
แต่จะขอวางข้างข้างพอเยียวยา.....
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขอโทษครับ...ผมเมา
Lovings  ขอโทษครับ...ผมเมา เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขอโทษครับ...ผมเมา
Lovings  ขอโทษครับ...ผมเมา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขอโทษครับ...ผมเมา
Lovings  ขอโทษครับ...ผมเมา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงขอโทษครับ...ผมเมา