14 มกราคม 2545 14:24 น.

ต้นไม้ริมทาง

ขุนหาญ


@ เจ้าพุ่มไม้ กอน้อย กลางเมืองใหญ่
แผ่กิ่งใบ สะบัดพลิ้ว เป็นทิวแถว
ป่าคอนกรีต แผ่พันธุ์ กั้นเป็นแนว
อิสระภาพ สิ้นแล้ว ลำเนาไพร
@ ต่อแต่นี้ นกน้อย เคยคอยรัก
ส่งเสียงทัก ก้องฟ้า น่าสดใส
สร้างรังรัก งามหรู คู่หวานใจ
คงถอยลด หมดไป ไม่หวนคืน
@ ถิ่นของเจ้า คงเหลือ เพียงเนื้อน้อย
ถูกเรียงร้อย ข้างมรรคา น่าแตกตื่น
อย่าได้หวัง แผ่กิ่งก้าน ให้หวานชื่น
หากฝ่าฝืน ถูกดัด และตัดทอน.
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขุนหาญ
Lovings  ขุนหาญ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขุนหาญ
Lovings  ขุนหาญ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขุนหาญ
Lovings  ขุนหาญ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงขุนหาญ