27 กรกฎาคม 2545 22:43 น.

น่าจะมีการจัดอันดับบทกลอน

ขุนหาญ

ผมว่าที่นี่  น่าจะมีการจัดอันดับบทกลอนยอดฮิตประจำสัปดาห์  หรือประจำเดือนนะ  และก็รวมไว้ในกลอนยอดฮิตที่มีคนโหวดมากที่สุด  เพื่อไม่ให้กลอนดี ๆ ต้องหายลับไปในคลัง  เสียดายครับ.				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขุนหาญ
Lovings  ขุนหาญ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขุนหาญ
Lovings  ขุนหาญ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟขุนหาญ
Lovings  ขุนหาญ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงขุนหาญ