22 มีนาคม 2556 14:21 น.

สุขี..เถอะที่รัก

คนกรุงศรี


เธอจึงคิด ทำตน เป็นคนใหม่
มิยอมให้ ใจนั้น มันสลาย
เราร่ำร้อง ฟูมฟก หัวอกวาย
เธอเพียงปราย ตาดู มิคู่ควร

เพียงแค่ปราย สายตา หน้ามิเหลียว
แม้สักเสี้ยว เศษใจ เก็บไปถ้วน
มิกังวล ว่าใคร ไหนรัญจวน
ดูเร่งด่วน ตัดใจ เปลี่ยนใหม่พลัน

พบใครที่ ดีกว่า ไม่ว่าแก้ว
คงหมดแล้ว ในจินต์ สิ้นไฟฝัน
เขาคนใหม่  ควรค่า มิว่ากัน
ให้สุขสันต์ บั้นปลาย ตามหมายปอง

วันใดกลีบ แก้วช้ำ จำหม่นหมอง
เหลียวมามอง ความหลัง เราทั้งสอง
จะรอซับ น้ำตา ที่บ่านอง
วันนี้ครอง สุขี...นะที่รัก				
15 มีนาคม 2556 22:03 น.

ดีกันนะ

คนกรุงศรี


วันกลีบแก้ว ร่วงกราว ขาวโคนต้น		
เพราะสิ้นฝน ลมล่อง ต้องเหน็บหนาว
แก้วกอเก่า เฉาหม่น ทนอีกคราว 		 	
พบปวดร้าว ลมย้อน ก็ร้อนทรวง

เหมือนกับเรา ทุกข์ท้น คนเคยหวัง		
มีความหลัง ฝังใจ ให้แสนห่วง
มิเคยคลาย พ่ายแพ้ ในแดดวง			
แม้กาลล่วง นานเนา มิเบาลง
		
ทำให้ใจ ไกลห่าง ต่างกายใกล้		
เหมือนป่าไพร ขวางกั้น พลันพลัดหลง
แต่ฤทัย ใจนั้น สุดมั่นคง				
ยังซื่อตรง จงรัก และภักดี

จะเปลี่ยนแก้ว ของเรา กอเฉาแห้ง		
โดยตัดแต่ง กิ่งใหม่ ให้คืนที่
แล้วพรวนดิน รดน้ำ ซ้ำอีกที			
ความหวังมี แก้วงาม สมตามปอง

แต่สองมาน ราญร้าว ณ.คราวนี้		
หาวิธี ปรับใหม่ ให้คลายหมอง
จะพรวนดิน รดน้ำ ตามทำนอง			
มิถูกต้อง สมหวัง ดั่งตั้งใจ

จับมือกัน มั่นไว้ เปิดใจกว้าง		
สองเราต่าง มองหา แววตาใส
ดวงตาเทียบ เปรียบว่า หน้าต่างใจ			
มาเริ่มใหม่ อีกที ...ดีกันนะ

				
8 มีนาคม 2556 23:04 น.

ใกล้ตัว ใกล้ใจ

คนกรุงศรี

	
แม้กายใกล้ ใจยัง เหมือนห่างเหิน		
เพราะเราเมิน มุ่งให้ สมใจหวัง
มิเคืองข้อง หมองหม่น จนชิงชัง			
เพียงว่ายัง เง้างอน ซ่อนคำคม
		
มาปรับคลื่น ของใจ ให้สัมผัส		
หาช่องชัด ความถี่ ที่เหมาะสม
ทั้งภาพเสียง เพียงใคร่ ไว้ชื่นชม		
ก็รื่นรมย์ ดั่งใจ ที่ใฝ่ปอง
		
ถามใจตน หม่นเหงา เศร้าหรือสุข		
เก็บซ่อนซุก สิ่งใด จึงได้หมอง
ค้นหาความ ตามจริง ทุกสิ่งมอง			
กับกลั่นกรอง การใด สิ่งไหนควร
		
ถ้ามีใจ ให้กัน ณ.วันนี้			
หรือจะมี มานมล จนไห้หวน
แม้ว้าเหว่ เอกา พารัญจวน				
คิดทบทวน ถามใจ กระไรดี
		
สายน้ำยัง หวังไว้ ไหลทวนกลับ		
เพื่อมาซับ รับกมล ให้ล้นปรี่
มิต้องหม่น ทนช้ำ ย้ำอีกที				
ลบแผลที่ เขาฟาด ราดน้ำเกลือ
		
ลมหายใจ รวยริน ใกล้สิ้นสูญ		
อยากเกื้อกูล ดวงแด แม้น้อยเหลือ
สายสัมพันธ์ นั้นใช้ มัดใบเรือ			
รอลมเหนือ เพื่อล่อง... ท่องธารา

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนกรุงศรี
Lovings  คนกรุงศรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนกรุงศรี
Lovings  คนกรุงศรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคนกรุงศรี