2 พฤษภาคม 2557 22:08 น.

ปลอบใจ

คนกรุงศรี

ปลอบใจ ใครหม่น

อย่าทน ขื่นขม

ฝากยิ้ม ให้ชม

เลิกตรม เสียที

นะเผย รอยยิ้ม

เอมอิ่ม เหลือที่

กับมอบ ไมตรี

เท่านี้ ชื่นใจ

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนกรุงศรี
Lovings  คนกรุงศรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนกรุงศรี
Lovings  คนกรุงศรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคนกรุงศรี