23 ธันวาคม 2558 21:42 น.

ความหลัง

คนกรุงศรี

วารวัน ผันผ่าน นานหลายหนาว
ความร้าว รุมใจ ไม่คลายเคลื่อน
ทุกข์ท้อ หนอใจ หลายปีเดือน
หาเพื่อน ปลอบใจ เลือกใครดี
ฟ้าสูง ดินต่ำ เราจำจด
กำหนด แนวทาง วางวิถี
เฝ้ามอง ดารา ยามราตรี
จะมี ไหมเล่า เขาเมตตา
22 ธันวาคม 2558 22:24 น.

หนาวลมเหนือ

คนกรุงศรี

ลมหนาวล่อง ต้องผิว ก็หวิวหวั่น
หนาวกายนั้น เหน็บหนอ พอทนไหว
หากกมล ทนร้าว เพราะหนาวใน
ยากแก้ไข แม้ผ่าน หลายนานปี
19 ธันวาคม 2558 21:02 น.

คิดถึง

คนกรุงศรี

คนหนึ่ง ซึ่งจิต คิดถึง

คนหนึ่ง ซึ่งใจ ใฝ่หา

คนหนึ่ง ซึ่งเคย เสวนา

แต่ว่า วันนี้ อยู่ที่ใด

 

อยากคุย คุ้ยถาม ความทุกข์

ว่าสุข จริงแท้ แค่ไหน

บอกเล่า เรื่องราว เป็นไป

ทุกข์ใจ ร่วมด้วย ช่วยกัน

 

ยังจำ เพื่อนได้ ไหมเล่า

พวกเรา ร่วมร่าง สร้างฝัน

เคยรวม ร่ายคำ จำนรรจ์

เสกสรร บทถ้อย ร้อยกานท์

 

กล่อมโลก ให้คลาย หายเหงา

โศกเศร้า สิ่งใด ไขขาน

นะเธอ ได้ไหม ไหว้วาน

ด้วยมาน  สั่งมา หาเธอ

 

 

 

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนกรุงศรี
Lovings  คนกรุงศรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนกรุงศรี
Lovings  คนกรุงศรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคนกรุงศรี