5 เมษายน 2559 21:23 น.

ร้อน ร้อน

คนกรุงศรี

เกรงแดด แผดเผา เราไหม้
เข้าใต้ ชายคา หาร่ม
พ้นแสง ตะวัน ดวงกลม
พัดลม เล่าหนอ พอคลาย
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนกรุงศรี
Lovings  คนกรุงศรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนกรุงศรี
Lovings  คนกรุงศรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคนกรุงศรี