26 มิถุนายน 2559 21:07 น.

หยาดฝนจากฟ้า

คนกรุงศรี

ฝนหลาก จากฟ้า
ผักหญ้า ชุ่มเย็น 
คนกรุง แสนเข็ญ
เช้าเย็น ทุกข์ทน
เหวยเหวย เทวา
คุมฟ้า คุมฝน
รู้ไหม หลายคน
เขาก่น ด่าแก
จัดฝน หล่นกรุง
ท้องทุ่ง ไม่แล
นาแห้ง แหงแก๋
น้ำแผ่ ท่วมเมือง
ใครว ะ ด่ากู
คนไม่ รู้เรื่อง
ผู้ว่าคุย คุยเขื่อง 
ทำเรื่อง เชลาซี
ขุดลอก คูคลอง
ต้องทำ ก่อนนี้
อย่างงั้น ทุกปี
ทุกที่ วุ่นวาย
ทนไป อีกพัก
แล้วจัก สบาย
หน้าฝน พ้นหาย
น้ำหาย แห้งกรัง
เลิกว่า เทวา
ผู้ว่า จงฟัง
แกน่า เบื่อจัง
เลือกตั้ง อย่าลง
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนกรุงศรี
Lovings  คนกรุงศรี เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนกรุงศรี
Lovings  คนกรุงศรี เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคนกรุงศรี