18 สิงหาคม 2548 15:25 น.

จอดไม่ต้องแจว

คนเมืองลิง

เร่งลดหุ่นหยุดกินกลัวสิ้นชีพ
แล้วเร่งรีบลดน้ำหนักกลัวตักษัย
ออกกำลังทุกรูปแบบแทบสิ้นใจ
เพื่อจะให้ไขมันนั้นลดลง

ใกล้ถึงวันนัดหมายพาใจหมาง
คงวายวางชีวิตด้วยพิษสง
หาทางออกอย่างไรให้พะวง
คงปลิดปลงแน่เราแสนร้าวราน

ถ้าน้ำหนักไม่ลงคงต้องลี้
หาทางหนีพ้นแคว้นแดนประหาร
ขืนอยู่ต่อคงสิ้นดวงวิญญาณ
เพราะสังขารอ้วนพีนี่กระไร

หวังไปตายดาบหน้าดีกว่าอยู่
ให้โลกรู้สุกรแสนอ่อนไหว
ว่าแล้วกลิ้งหลบลี้เพื่อหนีภัย
เอ๊ะนี่ใคร..ขวางทางกลางประตู

หมดทางหนีทีไล่ไปไม่รอด
คงม้วยมอดหมดเล้าแล้วเจ้าหมู
เพชรฆาตมาเยือนเหมือนริปู
บอกให้รู้ถึงฆาตวันสาร์ทจีน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนเมืองลิง
Lovings  คนเมืองลิง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนเมืองลิง
Lovings  คนเมืองลิง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนเมืองลิง
Lovings  คนเมืองลิง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคนเมืองลิง