3 มกราคม 2548 20:16 น.

รอเธอกลับมา

คนใจเย็น

วันเวลาที่ผ่านมามันอ้างว้าง
บนถนนเส้นทางเดินที่ว่างเปล่า
ได้แต่นึกถึงความสุขของสองเรา
ที่ตัวเขาคนนั้นพรากจากไป
วันเวลาล่วงเลยมาหลายเดือน
แต่ความสุขมิลบเลือนไม่ไปไหน
รอวันนั้เธอกลับมาในดวงใจ
ดวงฤทัยที่อ้างว้างก็สุขเอย				
Lovers  0 คน เลิฟคนใจเย็น
Lovings  คนใจเย็น เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนใจเย็น
Lovings  คนใจเย็น เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนใจเย็น
Lovings  คนใจเย็น เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคนใจเย็น