3 กันยายน 2548 15:57 น.

แม้ไม่เจอเธอ

คนใจเย็น

ถึงแม้เราจะไม่อาจได้พบเจอ
แต่รักเธอรักเสมอในใจฉัน
และจะเป็นอย่างนี้ชั่วชีวัน
อยู่ในฝันฉันทุกคืนตลอดกาล				
3 กันยายน 2548 08:16 น.

หวังให้...

คนใจเย็น

หวังให้เธอเป็นที่พึ่งพักพิงใจ
หวังให้เธอมอบอุ่นไออันห่วงหา
หวังให้เธอเป็นที่พึ่งทุกเวลา
หวังเพียงว่าจะมีเธอตลอดไป				
Lovers  0 คน เลิฟคนใจเย็น
Lovings  คนใจเย็น เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนใจเย็น
Lovings  คนใจเย็น เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคนใจเย็น
Lovings  คนใจเย็น เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคนใจเย็น