30 พฤศจิกายน 2551 13:18 น.

วันอาทิตย์

ครูกระดาษทราย

cc38b25114.jpg วันเอ๋ยวันอาทิตย์

   สบายจิตสุขสันต์แสนหรรษา

   ชวนพี่น้องท่องไปไพรพนา

   ชมธาราธรรมชาติสะอาดดี

   เจ้าวิหคผกผินบินเริงร้อง

   รวีทองส่องสว่างพร่างวิถี

   แสนสงบสบสุขท้นทวี

   หลีกแสงสีเมืองกรุงยุ่งจริงเอย

   16b8f8d916.gifเพลงบรรเลง ริมฝั่งเนรัญชรา
				
28 พฤศจิกายน 2551 07:37 น.

กล้วยนวล

ครูกระดาษทราย

045a18d293.jpgกล้วยนวลสวนข้างบ้าน
     ปลูกมานานเพิ่งเห็นผล
     ออกปลีสีน่ายล
     เขียวขจีมิเหมือนใคร

     เปลือกปลีไม่หลุดด้วย
     ห่อลูกกล้วยอยู่ภายใน
     ต่างจากกล้วยทั่วไป
     ลำต้นใหญ่ใบเรียวเรียว

     ปลีดอกออกที่ออกผล
     เต็มที่จนหมดสีเขียว
     สีสันเริ่มซีดเซียว
     แหละก็เหี่ยวไปตามกาล

     แน่แท้แม่ของลูก
     ท่านพันผูกมาเนิ่นนาน
     ป้องป้องผองภัยพาล
     ลูกเติบโตโอ้แม่ชรา

     จำจากพรากอาลัย
     ลาโลกไปละสังขาร์
     กล้วยนวลดุจมารดา
     พาให้คิดอนิจจัง

bc1c566cd7.jpgเพลงค้างคาวกินกล้วย
				
27 พฤศจิกายน 2551 08:02 น.

กีฬาสี

ครูกระดาษทราย

e2a44bdd31.gifสักวากีฬาสีมีสุขสันต์
  แข่งขันกันมันสนุกแสนสุขี
  เพื่อส่งเสริมเติมความรักสามัคคี
  ทุกคนมีน้ำใจนักกีฬา
  คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย
  จิตแจ่มใสไร้ทุกข์สุขหรรษา
  สุขภาพกายใจดียืดชีวา
  มีปัญญาพัฒนาไทยต่อไปเอย

     8f568cde77.gif


				
26 พฤศจิกายน 2551 07:59 น.

เธอ...

ครูกระดาษทราย

b45b428a53.gifเธอให้ลมหายใจให้ชีวิต
        นำดวงจิตจูงใจใฝ่ศึกษา
        เธอให้กายให้สมองสองนัยนา
        ให้แขนขาให้พลังทั้งชีวัน

        เธอประดุจเพชรมณีที่เลิศค่า
        ให้ปัญญาพาฉันถึงซึ่งฝั่งฝัน
        เธอดุจดังจันทราแหละตะวัน
        ทอแสงอันอบอุ่นกรุ่นหทัย
 
        เธอโอบอุ้มคุ้มครองป้องรักษา
        ทั้งห่วงหาอาทรก่อนใครไหน
        เธอปันสุขทุกสิ่งอย่างกระทั่งใจ
        เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ร่มเย็น

        เธอให้คำปรึกษาคราหวั่นไหว
        คราวหมองไหม้ดับร้อนผ่อนทุกข์เข็ญ
        เธอไม่พรั่นหวั่นลำบากยากลำเค็ญ
        ด้วยเธอเป็นมารดา...ครูกระดาษทราย
             00c6449e3e.gif


				
25 พฤศจิกายน 2551 17:22 น.

สมเด็จพระมหาธีรราช

ครูกระดาษทราย

c67fa62682.jpgสมเด็จพระมหาธีราช
ทรงเปรื่องปราดสร้างสานการศึกษา
กองลูกเสือของไทยได้สืบมา
สร้างปัญญาฝึกวินัยให้คะนึง

ยี่สิบห้าพฤศจิกาวาระนี้
ข้าฯ ลูกเสือเนตรนารีระลึกถึง
พระมหากรุณา ธ ตราตรึง
ข้าฯ ซาบซึ้งถวายราชสดุดี

พร้อมสืบสานการลูกเสือเพื่อศิษย์ใหม่
เยาวชนของไทยรักศักดิ์ศรี
เสียชีพอย่าเสียสัตย์ปรัชญามี
เราน้องพี่รักชาติศาสน์กษัตริย์ไทย

46d4c8c95d.gif				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟครูกระดาษทราย
Lovings  ครูกระดาษทราย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟครูกระดาษทราย
Lovings  ครูกระดาษทราย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงครูกระดาษทราย