30 พฤศจิกายน 2553 07:50 น.

วันอังคารสีชมพู

ครูกระดาษทราย

612258teoqaz3w8o.jpg ยามเช้าวันอังคารสีชมพู

ทานโจ๊กหมูชามหนึ่งซึ่งร้อนจี๋

โรยพริกไทยใส่ขิงพร้อมหอมผักชี

เหยาะแม็กกี้นิดหน่อยอร่อยนาน


ตามด้วยนมโฟร์โมสต์แคลซีเม็กซ์

 กล่องเล็กเล็กมากคุณค่าสารอาหาร

กลับขึ้นห้องพักครูเพื่อดูงาน

ตรวจการบ้านกองใหญ่ให้นักเรียน

475009nm7qspivb2.gif12685838.gif				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟครูกระดาษทราย
Lovings  ครูกระดาษทราย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟครูกระดาษทราย
Lovings  ครูกระดาษทราย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงครูกระดาษทราย