9 มกราคม 2555 13:14 น.

ต้นกล้าล้าแรง

ครูกระดาษทราย
large_crossing-the-finish-line3.jpg?1326เขาคัดกล้ามาลงแปลงแข่งขันหนัก

เฝ้าฟูมฟักจนเติบใหญ่ด้วยใจหวัง

อัดความรู้นานามาประดัง

ทั้งสอนสั่งวิทยาสารพัน

 

เมื่อต้นกล้ากล้าแกร่งเปลี่ยนแปลงใหม่

ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเร่งเติมฝัน

กลับมิได้สมถวิลจินตพลัน

ก็ฟาดฟันบั่นถอนโคนโยนทิ้งไป

 

ด้วยต้นกล้าล้าแรงจะแข่งแล้ว

หมดวี่แววผลิดอกออกผลไหว

เจ้าของที่นี้อนาจขาดกำไล

ก็เสาะหากล้าใหม่ใช้ทดลอง

 

ประดุจครูผู้หว่านสานลูกศิษย์

เพื่อกาจเก่งศาสตร์ศิลป์จินต์สนอง

เมื่อไม่ได้ดังสมอารมณ์ปอง

ศิษย์จึงต้องถูกรีไทร์อับอายคน

 

ก็จะอยู่อย่างไรโลกใบนี้

ล้าเต็มทีแข่งขันฉันสับสน

กระโดดตึกลงมาธราดล

บ่ยินยลลับลาละร่างไป				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟครูกระดาษทราย
Lovings  ครูกระดาษทราย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟครูกระดาษทราย
Lovings  ครูกระดาษทราย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงครูกระดาษทราย