7 พฤษภาคม 2555 22:36 น.

หนังสือ

ครูกระดาษทราย

SrPeLt.jpgหนังสือสื่อจินตนาการสานความคิด
หนังสือเป็นมิ่งมิตรยามเงียบเหงา
หนังสือส่องโลกกว้างสร้างสรรค์เรา
หนังสือขจัดขลาดเขลาเบาปัญญา

หนังสือคือแหล่งความรู้คู่ศิลป์ศาสตร์
หนังสือสร้างนักปราชญ์หลากสาขา
หนังสือสอนศีลธรรมจรรยา
หนังสือพัฒนาอาชีพช่วยชน

หนังสือสื่อจรรโลงใจให้สติ
หนังสือแจ้งดำริลิขิตผล
หนังสือคือโคมทองส่องกมล
หนังสือดลชีวาพาเจริญ 

หนังสือรอเราอยู่รู้บ้างไหม
หนังสือไม่อยากให้เราห่างเหิน
หนังสือวางอยู่ข้างหน้าอย่าหมางเมิน
หนังสือเชิญท่านอ่านทุกวันเอย
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟครูกระดาษทราย
Lovings  ครูกระดาษทราย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟครูกระดาษทราย
Lovings  ครูกระดาษทราย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงครูกระดาษทราย