20 กุมภาพันธ์ 2557 21:48 น.

วันนี้แปลก

ครูกระดาษทราย

วันนี้ช่างแปลกจัง
แต่เช้ายังไร้รพี
ทำให้หทัยนี้
พานหดหู่ดูพิกล
ภุมภาหน้าคิมหันต์
มวลเหมันต์ควรผ่านพ้น
เหตุใดใยเวียนวน
วสันต์ปนฝนหนาวร้อน
17 กุมภาพันธ์ 2557 22:44 น.

น้ำเต้าหู้

ครูกระดาษทราย

  • ประโยชน์ของน้ำเต้าหู้
  • โอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมลดน้อยลง เนื่องจาก ไฟโตเอสโตรเจนจะไแย่งจับกับตัวรับ (Receptor) ของฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย
  • ไฟโตเอสโตรเจนช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน อาการวัยทอง และโรคหลอดเลือดหัวใจการรับประทานเต้าหู้วันละ 2ชิ้น จะได้สารไฟโตเอสโตรเจน 2 มิลลิกรัม ซึ่งเพียงพอต่อการป้องกันกระดูกพรุน การรับประทานโปรตีนถั่วเหลืองวันละ 25 กรัม สามารถลดหรือป้องกันอาการวัยทอง ได้แก่ ร้อนวูบวาบ เหงื่อออกมาก และวิตกกังวล
  • ป้องกันการทำลาย DNA ใน lymphocyte
17 กุมภาพันธ์ 2557 22:41 น.

เต้าหู้

ครูกระดาษทราย

เต้าหู้ มีคุณค่าเทียบเท่าเนื้อสัตว์
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟครูกระดาษทราย
Lovings  ครูกระดาษทราย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟครูกระดาษทราย
Lovings  ครูกระดาษทราย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงครูกระดาษทราย