31 สิงหาคม 2545 16:04 น.

ความคิดถึง

ความห่วงใย

ฟ้าคงไม่กว้างเกินไปใช่ไหม
ที่จะส่งความคิดถึงจากหัวใจผ่านฟากฟ้า
ส่งไปให้คนไกลที่ฉันห่วงใยตลอดมา
ให้เธอได้หลับตาและฝันดีกว่าทุกๆ คืน
ในนิยามของคำว่าคิดถึง
มีเธอเพียงหนึ่งคนเท่านั้นรู้ไหม
ทุกๆ ช่วงจังหวะของลมหายใจ
ฉันคิดถึงเพียงเธอคนไกลทุกนาที				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟความห่วงใย
Lovings  ความห่วงใย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟความห่วงใย
Lovings  ความห่วงใย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟความห่วงใย
Lovings  ความห่วงใย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงความห่วงใย