12 พฤษภาคม 2548 16:50 น.

ฉันรักดวงตะวัน...

ความห่วงใย

เธอบอกว่าจะเป็นดั่งตะวัน
ให้ตัวฉันได้อบอุ่นและคลายเหงา
เธอบอกว่าจะห่วงใยในตัวเรา
ไม่ให้เหงาเศร้าใจอย่างที่เจอ
อยากจะบอกขอบคุณเธอยิ่งนัก
ด้วยความรักที่เธอมีให้เสมอ
ฉันวันนี้ยืนอยู่ได้ก็เพราะเธอ
อยากบอกเธอ......ฉันรักดวงตะวัน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟความห่วงใย
Lovings  ความห่วงใย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟความห่วงใย
Lovings  ความห่วงใย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟความห่วงใย
Lovings  ความห่วงใย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงความห่วงใย