22 พฤศจิกายน 2550 13:10 น.

เพ็ญสิบสองผองไทยรักษ์

คอนพูทน


เดือนเพ็ญดวงเด่นพราว     ดูดาวพร่างดวงเดือนเพ็ญ
สวยยามสยามเย็น          สดใสยิ่งยลสวยยาม
ลอยงามลินลามเงา          ลือเลื่องเล่าล่องลอยงาม
เลยไหลแลหลากหลาม       เลื่อนลิบลับลัดเลยไหล

ลอยในลำน้ำล่อง           นองลาน
เพ็ญดั่งพาเดือนพาน        เด่นพร้อย
เสริมนั้นส่งหนอสาน        นานสืบ
คราล่องครั้นลิบคล้อย        หลากเคล้าเลยครวญ

พลางชวนชมพิศช้อย       พาชื่นพลอยชิดพลางชวน
แสงจันทร์สาดรัญจวน       สวยเจิดจ้าจับแสงจันทร์
รังสรรค์รินร่วมสาน        เริงสราญร่วมรังสรรค์
คงไทยใครเทียมทัน        เคียงกระทงคู่คงไทย

เทียนไฟทั่วฝั่งท้น          ฝากกระทง
ลอยพร่างลมพาลง          เพริศแล้ว
ควรเทิดคู่ไทยคง          เทียมค่า 
พลอยชื่นพลางชมแพร้ว     ช่างพลิ้วเชยพลัน

เพลินครันคราวเพลงคลอ    พอพรเคียงพรมเพลินครัน
อุ่นไออบอวลอัน           โอ้เอิบอิ่มอาบอุ่นไอ
รักษ์ไทยทั่วถิ่นทอง        รำร่ายร้องร่วมรักษ์ไทย
สืบสานเนานานใน         แนบแน่นนั่นนั้นสืบสาน๚:           
         .....................................				
14 พฤศจิกายน 2550 13:36 น.

ลาน..วลี

คอนพูทน


ลมพลิ้วลิ่วพร้อยลอยพร่าง        รื่นแสงรุ่งสางรางใส
อัมพรอ้อนพร่ำอำไพ            ชุ่มนั้นชื่นในใช่นาน

หลายครวญล้วนคำล้ำค่า          เพียงวางพลางว่าพาหวาน
โชยลมชมเลยเชยลาน           สุดเริงสำราญสานเรียง

เพลินย่ำเพลงยาวพราวยิ่ง        พาสบพบสิ่งพริ้งเสียง
สร้อยนวนสวนนำสำเนียง         พลอยคลอพอเคียงเพียงครวญ

วลีว่อนลานหว่านหล้า            คราวโหมครั้นหาคราหวน
สวยนานสานนำสำนวน           เย็นชื่นยังชวนยวนชม
            
หวนไกลให้กล่อมหอมกลิ่น        รื่นเสียงเรียงสิ้นรินสม
พราวคำพร่ำคอยพลอยคม         เพริศแล้วแพรวลมพรมลาน

นุ่มเขียนเนียนคำนำขาน          แสนเริงสำราญ
เพลินคลอพอคล้อยพลอยครวญ

รินจรดรดใจรัญจวน             ถ้อยหนอทอนวน
เหมือนเหล่าแมลงแมงหลง

บนลานบานลินบินลง             ชื่นดมชมดง
มาลีมีหลากมากหลาย

เพลงเคล้าพราวคลอพอคลาย      เชยพรมชมพราย
ช่างพริ้มชิมเพลินเชิญพอ๚:๛           
				
4 พฤศจิกายน 2550 10:54 น.

ยาวผม..คมตาสาว

คอนพูทน


  ......สาวตาคม..ผมยาว.......
ใสขวัญแก้ว..สาวกรุ่นคุณสวยขาว
ขาวสวยคุณกรุ่นสาว..แก้วขวัญใส
ลักษณ์เลิศล้ำ..ไหลหลงคงกว่าใคร
ใครกว่าคงหลงใหลล้ำเลิศลักษณ์

หนักแน่นหนอ..คะนึงนวลชวนคิดถึง
ถึงคิดชวนนวลคะนึง..หนอแน่นหนัก
พริ้งเพริศแพร้ว..พรักพร้อมจอมใจรัก
รักใจจอมพร้อมพรัก..แพร้วเพริศพริ้ง

หญิงงามน้อง..ระย้านุชสุดหนักหนา
หนาหนักสุดนุชระย้า..น้องงามหญิง
ยาวผมยลยิ่งยวนชวนแอบอิง
อิงแอบชวนยวนยิ่งยลผมยาว

หนาวเคียงนาง..สนิทหนอขอหน่อยนิด
นิดหน่อยขอหนอสนิทนางเคียงหนาว
ดวงเดือนเด่นดาวดั่งพรั่งพริ้มพราว
พราวพริ้มพรั่งดั่งดาว..เด่นเดือนดวง

หวงนวลนัก..ระหงส์นุ่มชุ่มชื่นหลง
หลงชื่นชุ่มนุ่มระหงส์..นักนวลหวง
คมตาสาว..ควงซึ้งรึงรัดรวง
รวงรัดรึงซึ้งควง..สาวตาคม๚:๛
....................       ..................
     ถอยหลังเข้าครรลอง
..................       ...................
				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
สุขสันต์วันเกิดนะคะไมตรีจิตมิตรอักษร ขอให้มีความสุข สดใส สบายกายสบายใจ ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะ ยังคิดถึงเสมอค่ะ แต่เขียนกลอนไม่ออกแล้วค่ะ แล้วยังลงกลอนไม่ค่อยเป็นด้วยค่ะ