29 ธันวาคม 2551 17:30 น.

พรศรีปีใหม่สม

คอนพูทน


สวัสดีดิถีดล          พิพัฒน์พลพิมลพราว
ประสิทธิ์โชคประสบชาว กวินทั่วกวีไทย

อุรารื่นจรุงเรียง       กระแสเสียงนิรัตสัย
สนองนั้นสนานใน     กมลนานสะคราญนำ

บวรศรีฤดีสม        สลักคมสลอนคำ
จรัสถ้อยเจริญธรรม    ถวัลย์วาดถวิลหวัง

มโนรมย์มณีริน       คณานิลคุณานัง
สว่างยินสวัสดิ์ยัง      ประชาชีสุขีชน

ประณตกราบประนมกร สถาพรสถิตผล
เฉลิมดังฉลองดล      อุดมพัสดุ์พิสุทธิ์พรรณ

เอนกเพิ่มอนันต์โภค   นิราศโศกพิบูลสรรพ์
วิเศษเวียนวิศิษฏ์วัน    ประเสริฐสุดวิมุติหมาย

เถลิงศกขจรศักดิ์      ภิรมย์ภักดิ์สพรั่งพราย
สโมสรมิคลอนคลาย    เกษมสันต์นิรันดร์กาล

วจีจิตลิขิตจง         ประสงค์ส่งพิศาลศานติ์
ทวีโชควิชาชาญ      เสวยวังสวรรค์เวียง

ณ ปีใหม่พิไลเมือง    อร่ามเรืองสะเริงเรียง
ผสมสุขผสานเสียง    สฤษฏ์เถิดสราญเทอญฯ
...................................
				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
สุขสันต์วันเกิดนะคะไมตรีจิตมิตรอักษร ขอให้มีความสุข สดใส สบายกายสบายใจ ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะ ยังคิดถึงเสมอค่ะ แต่เขียนกลอนไม่ออกแล้วค่ะ แล้วยังลงกลอนไม่ค่อยเป็นด้วยค่ะ