29 ธันวาคม 2552 10:48 น.

ส.ค.ส.๒๕๕๓

คอนพูทน


วัวลา..แม้นอาลัย.........
วัวลา..แม้นอาลัย       เมื่อ..เสือไล่..จำใจลา
เสกสรร..สุขหรรษา     พรมหอมซับทุกซอกทรวง

งามเด่นประดิษฐ์ประดับ  งามประดับเด่นงามดวง
ประสงค์สิ่ง..สวรรค์สรวง  ประสบแทบ....ฤทัยไทย

เรียงพร...โปรยรินพร.........
เรียงพร...โปรยรินพร    พรจงพราว..เพลินอำไพ
สราญสม..ภิรมย์ใส      เถิดมอบโชคทุกมวลชน

ถวิลหวังเหมือนดังวาด   สวัสดิ์ไสว..เวียนเยือนวน
สว่างห้วง..เวหาหน     ที่ปองหมาย..วิมุติหมาย

มั่งมี..ลาภมากมา      สำเร็จมั่นพร้อมมากมาย
ปรีดิ์เปรมเกษมหลาย   พิลาสพิไล..ยิ่งลักษณ์เลอ

ส่งสุข....สอ.คอ.สอ......
ส่งสุข....สอ.คอ.สอ      สุขหนอเพื่อนเสมือนเสมอ
พบเจอ..ปีใหม่เจอ      แต่สิ่งศรี..ที่คุณ..ซึ้ง
พบเจอ..ปีใหม่เจอ      แต่สิ่งศรี..ที่คุณ..ซึ้ง......
				
14 ธันวาคม 2552 17:21 น.

จงเป็นเพียง

คอนพูทน


จงเป็นเพียงทรายพราวสกาวเก็จ
มิมากมายหนึ่งเม็ดแต่มากมั่น
ขอมีส่วนสร้างสานงานสำคัญ
บนแก้วเจียระไนนั้น..อันงดงาม

จงเป็นเพียง..เยี่ยงน้ำหนึ่งหยดน้อย
ที่รินย้อยรวมยลแล้วล้นหลาม
ทะลักลงทะเลโหมคลื่นโครมคราม
วับแวมวามอร่ามระย้า..ชลาลัย

จงเป็นเพียง..โน้ตเพลงบรรเลงพลิ้ว
หนึ่งตัวลิ่วเลื่อนล่องทำนองไหล
แต่เป็นส่วนของเสียงสำเนียงใน
พราวไสวดังสวรรค์..คนธรรพ์ครวญ

จงเป็นเพียง..กรวดหินแม้นบิ่นหัก
หนึ่งก้อนหนักแน่นนั่นมิผันผวน
ประคับประคองผาค้ำเลิศล้ำล้วน
ขอมีส่วนสร้างสรรค์..บรรพตพอ

จงเป็นเพียง..ดาวพรายประกายแก้ว
ดวงนิดหนึ่งแน่แน่วนุ่มเนียนหนอ
แต่ร่วมเรียงเคียงเคล้าพะเน้าพะนอ
ชิดเคลียคลอดาวระยับ..ประดับฟ้า

จงเป็นเพียง..ปุถุชนแค่คนหนึ่ง
แม้นมิซึ้งรสซับกับปัญหา
ใช่ดาวดวงเดินดินคนธรรมดา
แต่มีค่าบ้างสักครั้ง..ในสังคม..             
				
4 ธันวาคม 2552 09:20 น.

อาศิรวาทราชสดุดีองค์ภูมิพล

คอนพูทน


องค์ภูมินทร์ปรเมษฐ์..วิเศษสิริกษัตริย์
เพริศแพร้วประไพภัสสร์   บพิตร

บังคมกราบศิรกรานพิศาล..สุรประสิทธิ์
พรเทพตลอดทิศ        ไผท

แปดสิบสองพรร์ษา..ประชาปิติสมัย
ชนชาติฉลองชัย        พระชนม์

บุญญายศ..ภิญโญสยามนครยล
เรืองในบุรีนนท์         สนาน

มงคลล้ำอภิลักเฉลิม..พระชนม์วาร
ยิ่งหนอเจริญนาน       พนม

เทิดไท้มิ่ง..นวมินทร์ระรินจิรภิรมย์
ชื่นศานติ์สราญสม       พระศรี

เกียรติก้องภพกิติภพ..ประสบนฤบดี
ขวัญขอ ธ สุขขี         สุขัง

องค์ราชันย์..ฤดิชื่นระรื่นพละพลัง
สมหวังสฤษฏ์หวัง       เจริญ

ไตรรัตน์โปรยอุรเปรม..เกษมสรรเสริญ
พรชัยถวายเชิญ        ชโย
................................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม..ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า..คอนพูทน..
				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
สุขสันต์วันเกิดนะคะไมตรีจิตมิตรอักษร ขอให้มีความสุข สดใส สบายกายสบายใจ ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะ ยังคิดถึงเสมอค่ะ แต่เขียนกลอนไม่ออกแล้วค่ะ แล้วยังลงกลอนไม่ค่อยเป็นด้วยค่ะ