7 พฤษภาคม 2552 09:26 น.

วิสาขปุรณมีบูชา

คอนพูทน


เปลวเทียนสว่างธรรม   มนะนำมโนใน
พราวแสงพิสุทธิ์ใส     อุรรื่นอร่ามเรียง

เพ็ญมาวิสาข์มาส      อภิวาทสวรรค์เวียง
โอมคำพระธรรมเคียง  คุณล้นกมลหลาย

วันนี้ตระหนักนบ      ประลุครบมิคลอนคลาย
คมสอนประสิทธิ์สาย    ครุชาติมหาชน

โคมส่องประทีปแสง    จะแสดงสดับดล
สวยยามสยามยล      สุขวัฒน์ดิถีวัน

คราสมประสูติศรี      ฤดิปรีดิ์เกษมปัน
แซ่ซ้องพสกสันต์      ศิรซับพิศาลศานติ์

ศักดิ์แห่งกุศลหน      ศุภผลวิมลมาลย์
ศึกษาวิชาชาญ       ภิญโญพระปัญญา 

ตรัสรู้ระลึกรอย       ปิติพลอยภิรมย์พา
มุ่งหมายพระสัมมา    ปริสุทธิคุณสม

ทรงสอนวิถีศาสน์     ชนชาติประชาชม
สานคำสลักคม       ศิลธรรมประจำไทย 

นิพพานนิพานัง       รุจิหวังไสวไหว
รู้แจ้งกระจ่างใจ      จิตะปานประสงค์ปอง

สุขขังเถอะสุขขี      ปุรณ์มีพิไลมอง
มงคลสกลครอง      อภิธรรมสวัสดิ์เทอญฯ
				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
สุขสันต์วันเกิดนะคะไมตรีจิตมิตรอักษร ขอให้มีความสุข สดใส สบายกายสบายใจ ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะ ยังคิดถึงเสมอค่ะ แต่เขียนกลอนไม่ออกแล้วค่ะ แล้วยังลงกลอนไม่ค่อยเป็นด้วยค่ะ