11 สิงหาคม 2552 09:21 น.

อาศิรวาท..ขวัญมิ่งฟ้ามหาราชินี

คอนพูทน


ศุภฤกษ์เรียง..อร่ามรัตน์เจิดจรัสนครัง
ทิพย์แตรสังข์กล่อมกังวานใส  แผ่ไพศาลศานติ์
เจ็ดสิบเจ็ดพระชันษาเจ้า..เก็จสกาวกาญจน์
เกษมสำราญร่มเย็นศิระ..เพราะพระบารมี

อภิลักขิต..ลุสมัยครบ มหามงคล
เฉลิมชนม์ฉลองชัยพิสุทธิ์ใสทรงศรี
อ้าเอกองค์..นวมินทรามหาราชินี
จอมกษัตรีย์..พรรัตนตรัยสวัสดิ์ไสวพรม

พระเกียรติเกริก "สิริกิติ์แก้ว..โลกาก้อง
พสกนิกรซ้องสดุดีผสานสฤษดิ์สราญสม
เทพทุกทิศานุทิศ..ศักดิ์สิทธิ์โปรยโรยอภิรมย์
สุรีย์พร่าง..สวรรค์สว่างห่ม..ชื่นชมพระบุญญา

ภิญโญยิ่งสยามเย็นพระทรงยศ
ทุกหยาดหยดเพ็ญโพยมบรรโลมหล้า
เสวยเวียงสวรรค์วังบัลลังก์ฟ้า
เปรมปรีดาเรียงประดับดาวระยับดวง

สิบสองสิง หาคมศรี..เรืองบุรีเรศ
สยามประเทศวิเศษประเสริฐ..เทิดแม่หลวง
พระจริยาวัตรยล..มิ่งมนต์ใจไทยทั้งปวง
ประสงค์สรรพ์สวรรค์สรวงโชติช่วงเชิญ

ประนมกรเหนือเกล้าบังคมกราบ
ใต้เบื้องพระ..ยุคลบาทภาพ ข้า ฯ สรรเสริญ
ประทินประทับไผทไทย..นานกว่านานเทอญ
ราษฎร์ร่วมร้อง..ทรงพระเจริญ..ถวายพระพรรินฯ
...........................................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า..คอนพูทน..
				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
สุขสันต์วันเกิดนะคะไมตรีจิตมิตรอักษร ขอให้มีความสุข สดใส สบายกายสบายใจ ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะ ยังคิดถึงเสมอค่ะ แต่เขียนกลอนไม่ออกแล้วค่ะ แล้วยังลงกลอนไม่ค่อยเป็นด้วยค่ะ