20 พฤศจิกายน 2553 10:02 น.

สุขเคียงจันทร์วันลอยกระทง

คอนพูทน


สรวงสวรรค์จันทร์กระจ่างเวิ้ง  สวรรค์สรวง
โพยมผ่อง.. "ดาริกา" พวง    พ่างฟ้า
เพ็ญเดือนสิบสอง...ดวง      พิพัฒน์เด่น
ดูระยิบระยับ..ประดับระย้า    เบิกแย้มเรืองสยามฯ

อนงค์นาม..นพมาศน้อง      อนงค์นวล
เพียงช่อ...พิศเพลินชวน     สะพรั่งช้อย
ระหงหอมฝากพระพายหวน   ละมุนกรุ่น
มณีเก็จ...งามกลอยก้อย     มิ่งแก้วสะคราญสกาวฯ

พราวพราย..สายน้ำหลาก     สนานลาน
ศรีสวัสดิ์นิรัติศัย..วาร..       พระพุทธเจ้า
วันเสด็จ..กลับ..ประทับสถาน  เทวโลก
สนุกครบ "ประเพณี" เคล้า    ชื่นครั้นกมลครันฯ

สีสัน..โคมประทีปสร้าง       ผสานผสม
"พระอุปคุตตะเถระ" พรม    เพริศแพร้ว
เคราะห์สลาย..กับสายลม     สะเดาะสลัด
ปริสุทธิ์..วิมุตติสุขแผ้ว       สบเพี้ยงเพียงประสงค์ฯ

ลอยกระทง..ลงเทียบท้อง     ธารา
ประนมมั่น..กราบขอขมา     ผิดแม้
บุญพระคุณ..แม่..คงคา      คณาค่า
ประโยชน์หลากอาบกลืนแล้   มากเลี้ยงมาหลายฯ

สายนที..สวยตลอดทั้ง       นครไทย
กระทงล่อง..ลอยพิลาสพิไล   อร่ามล้วน
เคียงสวรรค์ธูปเทียน..ไสว    คืนสว่าง
เกษมทั่ว..โปรยสราญถ้วน    ท่วมท้นอุราเทอญฯ
............................................คอนพูทน
				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
สุขสันต์วันเกิดนะคะไมตรีจิตมิตรอักษร ขอให้มีความสุข สดใส สบายกายสบายใจ ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะ ยังคิดถึงเสมอค่ะ แต่เขียนกลอนไม่ออกแล้วค่ะ แล้วยังลงกลอนไม่ค่อยเป็นด้วยค่ะ