3 ธันวาคม 2553 09:04 น.

เฉลิมชนม์มหาราชา

คอนพูทน


จรัสฤกษ์งามอร่ามเรื้อง   เจริญรมย์
พรพระจตุรพรพรม      บพิตรพร้อม
สวัสดิ์ไสวประสิทธิ์พิไลสม ศรีประสบ
นำประณตมโนน้อม     ประณตน้อมมโนนำฯ

ราชธรรมกราบ..เทิดเกล้า ศิรกราน
ปรเมษฐ์เกษมเปรมสราญ สฤษฏ์ก้อง
เฉลิมขวัญกัปกัลป์วสาน  บวรประสาท
เสียงแซ่สรรเสริญซ้อง    กษัตริย์ไซร้เกษมสันต์ฯ
 
เฉลิมชนม์พระราชา     ฉลองชัยองค์ราชัน
อาศิรวาทอภิวัน         เกษมศรีเปรมปรีดา

ถวายพรองค์ภูมิพล      พิพัฒน์พลพูนผลพา
แปดสิบสามพระชันษา    จอมจักรพรรดินิรัติศัย

เทวาเทพเทวัญ         สรรเสริญน้อมนบภูวไนย
ทรงธรรม์ขัตติยะไทย     สวัสดิ์เสวยพระราชสมภพวัน

สว่างนครา..นภาไสวสมัยเฉลิมพระชนมวาร
อัญเชิญเทพทุกทิศสถาน..ทิพย์พิมานสวรรค์
ภิญโญนฤบดีจักรีมหาองค์ราชัน
ศักดิ์สิทธิ์สรรพิศุทธิ์ศรี..พระบารมีล้นพ้น

เฉลิมภพ..มหาบพิตรวิจิตรรุจีประจักษ์
ราษฎร์พร้อมภักดิ์ปีติเพริศพร้อย..พลอยพูนผล
ขอเจริญพระราช..สิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล
ถวายพระพรองค์ภูมิพล..ทรงพระเจริญเทอญ๚ะ๛
........................................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คอนพูทน
				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
สุขสันต์วันเกิดนะคะไมตรีจิตมิตรอักษร ขอให้มีความสุข สดใส สบายกายสบายใจ ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะ ยังคิดถึงเสมอค่ะ แต่เขียนกลอนไม่ออกแล้วค่ะ แล้วยังลงกลอนไม่ค่อยเป็นด้วยค่ะ