3 ธันวาคม 2554 16:16 น.

อาเศียรวาทแปดสิบสี่พรรษามหาราชัน

คอนพูทน


เจิดจรัสนภไสวศิวิไลซ์ตลอดทิศวิจิตรแลกระจ่าง
เรืองเรืองสว่างอมรสวัสดิ์ศิริวัฒน์เสมอสวรรค์
เสนาะเพราะพร้องมโหรีดนตรีทิพย์คลอบรรเลงเพลงคนธรรพ์
เจริญสุขเกษมสันต์เทพยดาสรวงโปรยพวงพรทั่วนครไทย

องค์นวมินทร์ปรเมษฐ์มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
ครบเจ็ดรอบแปดสิบสี่พระชันษามหามงคลสมัย
ปิ่นนเรศเศวตรฉัตรวาระเฉลิมชนม์ปวงประชาฉลองชัย
ขอพลานิรามัยสนองขวัญมิ่งเจริญยิ่งพระราชสมภพวาร

นบศักดิ์สิทธิ์เชิญพระรัตนตรัยเชิญเจริญพระราชสิริสวัสดิ์
อุดมพัสดุ์เทวาประสิทธิ์พิพิธมงคลประสบก้องภพศักดิ์ไพศาล
เสวยเวียงสวรรค์วังบัลลังก์ฟ้านานกว่ายิ่งยืนนาน
ปิติกมลดลสราญสฤษฏ์หวังดังอุราด้วยพระบุญญาบารมี

เกียรติดำรงทรงยศภิญโญยินปรมินทรมหาภูมิพล
ผ่องสกาวเย็นสกนธ์บงกชแก้วเพริศแพร้วภัสสรบวรศรี
ครองรัตนโกสินทร์มหินทรายุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานี
เพ็ญพิศุทธิ์พรประเสริฐเถิดเปรมเขษมปรีดิ์สุขสมภิรมย์ปอง

จอมกษัตริย์จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร
อินทร์องค์ผู้ทรงฤทธิ์เทิดมหาราชปราชญ์ภูวไนยฤทัยสนอง
จักพรรดิ์นิรัติศัยมไหศูรย์เจิดจำรูญเรืองรอง
พสกนิกรซ้องสดุดีประสานเพลิดอมรพิมานเพลิน

ห้าธันวาคมประนมกรน้อมมโนและศิรกรานกราบ
พระมหากรุณาธิคุณซาบจตุรพรเสกเอกอ้าราชันสรรเสริญ
ประสงค์ใดในธรณินภูมินทร์มาศปรารถนาราชาวดีเชิญ
ขอจงทรงพระเจริญเกษมสำราญ..นิรันดร์กาลนิรันดร๚ะ๛

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
              ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
              ข้าพระพุทธเจ้า คอนพูทน				
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
สุขสันต์วันเกิดนะคะไมตรีจิตมิตรอักษร ขอให้มีความสุข สดใส สบายกายสบายใจ ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะ ยังคิดถึงเสมอค่ะ แต่เขียนกลอนไม่ออกแล้วค่ะ แล้วยังลงกลอนไม่ค่อยเป็นด้วยค่ะ