30 ตุลาคม 2556 09:30 น.

สังฆราชาน้อมคารวาลัย

คอนพูทน

๏ แว่วคนธรรพ์บรรเลงบทเพลงเศร้า มโหรีเร้าคลอร่ำโศกกำสรวล กรุ่นมาลีคลี่อาบหอมตรลบอวล สังคีตครวญสนั่นครา..ส่งเสด็จครา    น้อมเศียรเกล้าล่วงกาลละสังขารขันธ์ เพลงโศกศัลย์ยินไซร้ไปทั่วหล้า สักการะเอกแห่งองค์สงฆราชา นบวันทาแก้วสถาน..แทบพิมานแมน   ร้อยคำสอนนำศรีพาฤดีพร่าง สอนบนทางพ้นทุกข์สุขใจแสน สอนคุณงามความดียลตรลอดแดน สอนทุกแก่นธรรมกิจ..เลิศวิจิตรนัก   นำพุทธศาสตร์เจริญใสผ่องพิไลสาน ยิ่งใหญ่ตระการพุทธประกาศศาสตร์เกียรติศักดิ์ ขวัญมิ่งชาวประชาชนล้นค่าลักษณ์ น้อมอาลัยในประจักษ์..พระบารมีจาร   ร้อยพรรษาบวรสรรเรียงบรรจบ ชั้นสรวงภพเชิญพักอัครสถาน บุญญาผลดลพรมสมเด็จพระญาณฯ ตราบนิรันดร์กาลระบือไกล..อำไพฉะนี้   เทวาสรวงเทพประสิทธิ์เรียงประดิษฐ์หอม อัญเชิญน้อมมานั่นเพียงที่นี่ ขออิ่มเปรมเกษมปานสุขสราญปรีดิ์ สู่ทิพย์ศรีหรรษา..คารวาลัย ๚ะ๛                        คอนพูทน

Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
สุขสันต์วันเกิดนะคะไมตรีจิตมิตรอักษร ขอให้มีความสุข สดใส สบายกายสบายใจ ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะ ยังคิดถึงเสมอค่ะ แต่เขียนกลอนไม่ออกแล้วค่ะ แล้วยังลงกลอนไม่ค่อยเป็นด้วยค่ะ