10 สิงหาคม 2556 10:44 น.

เฉลิมชนม์มหาราชินี

คอนพูทน

๏ อมรปุระศุภฤกษ์เรื้อง               สวัสดิ์ราย  สวรรค์รา จรูญสะพร่างบรรเจิดพราย            อร่ามพร้อย พิไลชมสุริเยศฉาย                    ตระการช่อ  ชอบแล เปรมกระชุ่มวารพิลาสช้อย            หน่อเชื้อละมุนฉม  ฉัตรเนอฯ   ๏ อินทร์พรหมเทพประสิทธิ์เพี้ยง   ไสวพร  พราวนอ งามวิจิตรเกียรติกำจร                  กระจ่างฟ้า อภิลักขิตสมัยสลอน                   พิพัฒน์ตลอด  ปิติแล เจริญยิ่งมงคลระย้า                    แชล่มเหย้าพสกสยาม  ยินเลยฯ   ๏ ระบือนาม “สิริกิติ์”น้อม             ราชินี  ประชาเนอ ขจรเกริกวงศ์จักรี                       กระเดื่องก้อง อัครศิลป์มิ่งเฉลิมศรี                   ทิพย์เสก  พิเศษรา ขวัญคู่ปรเมษฐ์คล้อง                  จุ่งครั้นสนานคราว  เคียงนอฯ   ๏ พราวสกาว “สิริกิติ์”เกื้อ            ขจายไกล  ก็ดี หอมประทิ่นนครังไทย                 แอร่มแท้ พิมานสรวงปลั่งนิรัติศัย                เถิดประสบ  เกษมนา สวาสดิ์เหล่าประดับระยับแล้          ผ่องสล้างพระชนม์เฉลิม  จรัสเลยฯ   ๏ เจิมศรีไตรรัตน์ไซร้                  ประจงสาน  พิศุทธิ์เนอ ประณตกราบบังคมกราน              สง่าแก้ว ทิศานุทิศศักดิ์สิทธิ์สถาน             โปรยเถิด  พรเทอญ ประเสริฐเลิศกษัตรีย์แล้ว              เปี่ยมล้นบวรหลาย  ถวัลย์แลฯ   ๏ ถวายพระพรบรมนาถแพร้ว         เจริญเพลิน  ประไพรเฮย โชติช่วงพระบารมีเชิญ                 กระหึ่มชั้น สราญสมเปล่งสรรเสริญ               ฉลองศักดิ์  พิศาลนา สุขีแนบมหาบพิตรนั้น                  ฉะฉ่ำเนื้อวิบูลย์สนาน  บารนี๚ะ๛                             ~~~~~~~~~~ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า คอนพูทน

Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคอนพูทน
สุขสันต์วันเกิดนะคะไมตรีจิตมิตรอักษร ขอให้มีความสุข สดใส สบายกายสบายใจ ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะคะ ยังคิดถึงเสมอค่ะ แต่เขียนกลอนไม่ออกแล้วค่ะ แล้วยังลงกลอนไม่ค่อยเป็นด้วยค่ะ