27 ตุลาคม 2561 00:57 น.

เธอ....

คีตากะ

e6456a860b68a40b04f08e7cdd4cc63c.jpg
				
16 ตุลาคม 2561 20:34 น.

กระบี่ไม่คืนฝัก

คีตากะ

dea01315339d075d111e43e065950436.jpg
กระบี่อยู่ฅนอยู่ กระบี่หายฅนตาย...
27 กันยายน 2561 20:26 น.

อาจารย์กับศิษย์

คีตากะ

55f479c33aca65632eca76ada2e23da7.jpg
				
23 กันยายน 2561 20:40 น.

สิ่งเรียบง่าย

คีตากะ

b910d63775f0b9adf884f69992453ac5.jpg
				
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ