27 ธันวาคม 2557 17:25 น.

ปีกที่มองไม่เห็น

คีตากะ

634769m6skijy3au.gif
ครุวนา...อัตตาดั่งหิมาลัย
สุดสูงใหญ่โพ้นฟ้ามหาศาล
หมายปีนป่ายดั้นด้นพ้นภัยพาล
ยากข้ามผ่านซานซมตรมทรวงใน
อีกห้วงกรรมอุปมามหรรณพ
คลื่นกระทบถาโถมโหมหลั่งไหล
ซัดซ้ำซากวิบากกรรมนำทุกข์ภัย
ทำหมองไหม้เหนื่อยล้าจนชาชิน
ท่ามหมู่มวลปัญหาอุปสรรค
ปีกแห่งรักหนึ่งนั้นมั่นถวิล
คอยพยุงยามล้าน้ำตาริน
พาโบยบินสู่ฟ้าเลิศลาวัณย์
คือครูแห่งเทวาและมานุษ
คือสัมพุทธอนุตระอรหันต์
คือสุคโตโลกวิทูปุริสธรรม์
คือภควันต์พระรู้แจ้งแห่งวิชชา...
1673000s86fermhdh.gif
2452165k8jvoe5z0x.gif
30 กรกฎาคม 2558 11:43 น.

ถิ่นเดิมเริ่มใจ

คีตากะ

images?q=tbn:ANd9GcQgKgZ2S86hYqbOcii5fXz
ทุ่งรวงทองท้องนายามหน้าแล้ง
ผืนดินแห้งคลองเหือดเดือดองศา
ควันไฟลอยล่องเบาจากเผานา
บดบังตาทั่วทิศจิตเลือนราง
บทเพลงใด? กล่อมเธอทำเพ้อคลั่ง
ลืมความหลังครั้งเก่าเฝ้าหม่นหมาง
ฤามนต์เพลงมายาทำฝ้าฟาง
ทิ้งนาร้างหญ้ารกขึ้นปกคลุม
ถ้อยคำล้ำเลิศใด? ผูกใจจิต
ฤาชีวิตทดท้อพบมรสุม
เชือกใดเล่า? ผูกมัดใจไว้รัดกุม
ฤาใครรุมล้อมไว้...ไม่ปล่อยมา
ใครจะช่วยถากถางเส้นทางเก่า?
ลบความเหงาทุ่งธารพานโหยหา
ถิ่นดั้งเดิมแดนด้าวภาวนา
ขอพุทธาดลจิตคิดกลับใจ
อย่าลืมตนลืมตายขายชีวิต
เพลานิดน้อยนักจักเหลวไหล
ลืมรากเหง้าแดนเกิดกำเนิดใน
ดินแดนใจเดิมแท้...เฝ้าแต่คอย...
30 กรกฎาคม 2558 11:47 น.

คำปลอบใจ

คีตากะ

images?q=tbn:ANd9GcQw1CnO7hEuO9gwTvoXAeG
วันนี้ฟ้าอาจหมองครองความเศร้า
เมื่อสิ่งเร้ารบกวนชวนหวั่นไหว
ทำน้ำตาเธอหลั่งดั่งร้าวใจ
จนรินไหลทายท้าฝนร่วงหล่นมา
ความปวดร้าวยังตลบอบอวลทั่ว
รอบข้างมัวหม่นไปให้กังขา
มีบางสิ่งกระทบใจไหวอัตตา
ดั่งพฤกษาสั่นไหวในแรงลม
จะปลุกปลอบเยี่ยงไรยามใจพ่าย?
คำมากมายเท่าใดใช้เหมาะสม?
เมื่อเธอยอมพ่ายแพ้แก่อารมณ์
ที่ครอบห่มด้วยสมยอมน้อมรับมา
แพ้-ชนะ อยู่หรือไปไยวิตก?
เก็บแล้วรกจิตใจไห้โหยหา
เถอะที่รักปล่อยไปไยโศกา
จะเสียเวลาทำไมในสิ่งลวง?
เพียงบทเรียนบทหนึ่งซึ่งต้องผ่าน
คงไม่นานผ่านพ้นจนลับล่วง
มีชีวิตควรสุขสันต์หรรษาทรวง
ไยถามทวงหาทุกข์รุกใจตน?..
30 กรกฎาคม 2558 11:52 น.

ณ ปลายทางฝัน

คีตากะ

1251117555.jpg
ละอองเมฆลอยล่องบนท้องฟ้า
เพียงเงยหน้ามองเหม่อเธอจะเห็น
ดวงอาทิตย์อัสดงลงยามเย็น
ย่อมยังเป็นเช่นนั้นมิผันไป
หาดทรายขาวทอดยาวยามก้าวผ่าน
กระเซ็นซ่านเกลียวคลื่นดาษดื่นไหว
ฟองสีขาวพราวแพรวยังแววไว
ตราตรึงใจไม่เลือนเหมือนเคยมา
บนถนนสายนี้มีเธอ - ฉัน
ก้าวตามฝันด้วยแรงแสวงหา
เป็นดั่งเงาของกันวันผ่านมา
ในโลกล้าหมุนวนบนห้วงกาล
ภาพเบลอฝันที่โลกอุปโลกน์นี้
อาจจะมีเพียงรักจักผสาน
เศษเสี้ยวใจแตกร้าวมายาวนาน
พาก้าวผ่านโลกแห่งเงาอันเศร้าตรม
เปิดใจเธอเถอะจะพบประสบสิ่ง
ความเป็นจริงหนึ่งเดียวเกี่ยวสุขสม
ณ ปลายทางนั่นไงในสายลม
มีเงาร่มแมกไม้ให้พักพิง...
30 กรกฎาคม 2558 11:57 น.

ดาวรัก ดาวศรัทธา

คีตากะ

1295515223.jpg
เสียงพลุดอกไม้ไฟไหวเลื่อนลั่น
ดังสนั่นสะท้านทรวงล่วง พ.ศ.
เคล้าเสียงเพลงรื่นเริงบันเทิงคลอ
แสงสีล่อประชาชาวดั่งราวแมลง
คืนส่งท้ายปีเก่าเข้าปีใหม่
ควรสุกใสฤาเศร้าเฝ้าแสลง
เรื่องราวหลากมากมายกลายเปลี่ยนแปลง
สู่จุดแห่งหนใดสุดใคร่ครวญ
ยังยืนหยัดด้วยหายใจยังไม่หยุด
จะทรงทรุดตามกาลผ่านผันผวน
คงหัวเราะยิ้มได้ไม่แปรปรวน
ท่ามหมู่มวลละครเศร้าเคล้าโลกา
ด้วยความหวังยังมีที่ไกลลิบ
มาดหมายหยิบดวงดาวพราวเวหา
ดาวแห่งรักเพริศพราวดาวศรัทธา
นำกลับมามอบโลกดับโศกตรม...
1216730571.jpg
667089phi40i257n.gif
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ