30 กรกฎาคม 2558 12:17 น.

แรงใจ

คีตากะ

00395_15.jpg
พรหมลิขิตขีดเขียนเพียรเสกสรร
พานพบกันแล้วจากจำพรากหาย
ดั่งลมไล้พัดผ่านพานมลาย
เพียงมุ่งหมายหยอกเย้ากระเซ้าทรวง
กว่าจะซึ้งน้ำใจยามใกล้ชิด
จวนสนิทแนบใจให้ห่วงหวง
จากแปลกหน้ามาคุ้นอุ่นในทรวง
มาลาล่วงลับหายดั่งสายลม
ฟ้าเปลี่ยนสีเมื่อวันเธอนั้นจาก
มาไกลพรากห่างตาพาขื่นขม
จะดีร้ายอย่างไรให้ตรอมตรม
เคยนิยมกลายเหงาเศร้าฤดี
เธอนำพาแรงใจไปห่างเหิน
ยามเราเดินเส้นทางต่างวิถี
นั่งคอยนับเวลาทุกนาที
พบคนดีอีกครั้งดั่งเลื่อนลอย
อะไรหรือที่เธอละเมอฝัน ?
เพียรหมายมั่นใฝ่หาเอื้อมคว้าสอย
จึงเหินห่างร้างไกลไร้ร่องรอย
ทิ้งคนคอยที่เก่าเฝ้าอาลัย...
30 กรกฎาคม 2558 12:22 น.

My Love

คีตากะ

my-love.jpeg
The  sun  is  shining ,
but  there's  no  light  for  me .
The  moon  is  high  in  the  sky ,
but  I  still  can't  sleep .
I  know  you  are  somewhere , smiling ,
just  like  the  sun  shining ,
but  not  for  me .
The  greatest  distance  on  earth
is  not  north  and  south ,
it  is  when  I  am  right  in  front  of  you
and  you  do  not  know  that  I  love  you .
You  knew  I  loved  you
you  knew  I  cared .
Then , why  when  I  needed  you , 
you  were  never  there  ?
You  can  break  my  heart  a  million  times ,
but  I  will  not  fear  love .
It  is  not  love  that  caused  my  pain  ,
but  caring  for  someone  who  could  not
feel  my  love  .
If  I  had  only  one  wish  for  you ,
my  love , it  would  be  for  you
to  someday  be  able  to  love  someone
as  much  as  I  have  always  loved  you .
MyLove.gif
30 กรกฎาคม 2558 12:27 น.

แม่ชีสาว

คีตากะ

tumblr_l4qclmLBze1qcodzqo1_400.jpg
เธอปลงคิ้วปลงผมห่มกาสา
มาดหมายมาพึ่งพระธรรมนำมรรคผล
รักษาศีลเคร่งวินัยใฝ่กมล
หวังหลุดพ้นสงสารซมซานมา
วงพักตร์งามเผยเค้าเงาวิตก
ประหนึ่งนกบาดเจ็บเหน็บสังขาร์
เสียงท่ิองบ่นระคนเศร้าเคล้ามนตรา
คล้ายอุราหวั่นไหวอาลัยอาวรณ์
ร่องรอยแป้ง, ลิปสติกริมฝีปาก
ยังเหลือซากรางเลือนเกลื่อนสลอน
เครื่องสำอางจางจางดั่งทางจร
ล้วนเก็บซ่อนรักษาในท่าที
เธอจะพบพุทธะกระนั้นหรือ ?
ทั้งยังถือแบกโลกใจโศกศรี
เก็บความแค้นโกรธาบรรดามี
ฤาเพียงหนีสังคมความวุ่นวาย
ฤาเพียงหลีกเกมรักเสียหลักล้ม
มาจ่อมจมตรมตรอมจนผอมผ่าย
ฤาเกลียดชังสังคมคนมากมาย
จึงเร้นกายหมายสงบลอบหลบมา
หนี้กรรมเธอชดใช้ไปแล้วหรือ ?
ฤาเพียงยื้อยั้งไว้ไม่อิดหนา
สงบนอกวุ่นในใจโศกา
จะแสวงหาประโยชน์ใดในพระธรรม...
30 กรกฎาคม 2558 12:32 น.

สัญญาใจ

คีตากะ

588087776908651.jpg
โคมจันทร์แขวนขอบฟ้าพรายพร่าแสง
เสียงพิณแห่งสวรรค์บรรเลงไหว
จันทร์ทักทายสายธารสานสายใย
สวรรค์แลโลกเชื่อมไว้ด้วยใจเดียว
ล่องเรือตามบทเพลงบรรเลงขาน
ประภาคารโพ้นฟ้าตาแลเหลียว
ท่องชเลล้ำลึกนึกดายเดียว
จิตเปล่าเปลี่ยว ณ ราตรีที่ยาวนาน
ฟังเรื่องราวสายน้ำรำพันเอ่ย
ลมรำเพยพัดพลิ้วผิวละหาน
คุ้งแควโค้งหินโคกมากโตรกธาร
ยากจักผ่านง่ายดายคล้ายหลุมพราง
แต่คำมั่นสัญญาใจมอบให้เจ้า
คอยเร่งเร้าภายในให้ถากถาง
แม้ทะเลไร้ฝั่งดั่งเลือนราง
ชีพวายวางก็จะไปให้ถึงเธอ....
31 กรกฎาคม 2558 21:34 น.

มณีนพรัตน์

คีตากะ

a112.jpg
มณีรัตน์ประภัสสรสะท้อนแสง
ล้วนเสียดแทงนัยน์เนตรวิเศษสี
ค่าครองเมืองหายากลำบากมี
อัญมณีล้ำค่าอ่าอำไพ
เพชรดา มรกต งดงามเด่น
นิล โกเมน มุกดา พาหลงใหล
บุษราคัม ทับทิม พริ้มประไพ
เพทายไซร้ ไพฑูรย์ จำรูญตา
งามเพริศแพร้วแก้วเก้าเนาวรัตน์
แจ่มจำรัสเลิศเลอชนเพ้อหา
เสี่ยงชีวีพลีกายหมายได้มา
ด้วยรู้ค่ารัตนะไม่ละเพียร
แต่ไก่กาวานรเทียวจรเล่น
พานพบเห็นจินดาพาส่ายเศียร
กลับทิ้งขว้างวางไว้ให้ดาษเดียร
แสนอิดเอียนเมินหน้าอิดหนาใจ
เปรียบคำปราชญ์แจ้งธรรมน้อมนำสัจ
ย่อมขจัดทุกข์จางสว่างไสว
แต่ชนพาลกลายเมินเดินห่างไกล
ด้วยดวงใจมืดมิดจิตหมองมัว...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ