30 กรกฎาคม 2558 11:38 น.

ปฏิญญาชีวิต

คีตากะ

1280459y76qmej3io.gif
วอนสายลมห่มฟ้าจารจารึก
แปลรู้สึกเรียงร้อยถ้อยภาษา
ใส่สำนียงเสียงศิลป์จินตนา
พรมพริ้วมากับลมดั่งสมปอง
กระซิบแผ่วแว่วฟังดั่งหนึ่งใกล้
ปลุกหัวใจให้ตื่นคืนจากหมอง
เพียงให้เธอจดจำด่ำทำนอง
เพลงที่ร้องจากใจไหวสะเทือน
วอนสายธารกว้างไกลเคยไหลหลั่ง
ตั้งแต่ครั้งบรรพกาลผ่านถิ่นเถื่อน
จดบันทึกเรื่องราวคราวเยี่ยมเยือน
ช่วยย้ำเตือนเธอให้แจ้งใจความ
เผยปฏิญญาหน้าที่แห่งชีวิต
เพียงอุทิศปลุกชนมากล้นหลาม
ให้ตระหนักตัวตนบนนิยาม
แห่งความงามความรักแลเมตตา
วอนดาวเดือนเคลื่อนสกาวพราวเวหาสน์
แลพิลาสจับจิตพิศกังขา
เปล่งสีแสงนวลใยนัยนา
ปลุกวิญญาณ์เธอหลับใหลให้ฟื้นตื่น
เห็นชีวิตเพียงฝันล้วนผันเปลี่ยน
หลงวนเวียนนานเนาเฝ้าทนฝืน
ชีวิตแล้วชีวิตเล่าเฝ้ากล้ำกลืน
เร่งหวนคืนสู่สวรรค์นิรันดร..
3074212fixcpukku9.gif
27 ธันวาคม 2557 17:25 น.

ปีกที่มองไม่เห็น

คีตากะ

634769m6skijy3au.gif
ครุวนา...อัตตาดั่งหิมาลัย
สุดสูงใหญ่โพ้นฟ้ามหาศาล
หมายปีนป่ายดั้นด้นพ้นภัยพาล
ยากข้ามผ่านซานซมตรมทรวงใน
อีกห้วงกรรมอุปมามหรรณพ
คลื่นกระทบถาโถมโหมหลั่งไหล
ซัดซ้ำซากวิบากกรรมนำทุกข์ภัย
ทำหมองไหม้เหนื่อยล้าจนชาชิน
ท่ามหมู่มวลปัญหาอุปสรรค
ปีกแห่งรักหนึ่งนั้นมั่นถวิล
คอยพยุงยามล้าน้ำตาริน
พาโบยบินสู่ฟ้าเลิศลาวัณย์
คือครูแห่งเทวาและมานุษ
คือสัมพุทธอนุตระอรหันต์
คือสุคโตโลกวิทูปุริสธรรม์
คือภควันต์พระรู้แจ้งแห่งวิชชา...
1673000s86fermhdh.gif
2452165k8jvoe5z0x.gif
30 กรกฎาคม 2558 11:43 น.

ถิ่นเดิมเริ่มใจ

คีตากะ

images?q=tbn:ANd9GcQgKgZ2S86hYqbOcii5fXz
ทุ่งรวงทองท้องนายามหน้าแล้ง
ผืนดินแห้งคลองเหือดเดือดองศา
ควันไฟลอยล่องเบาจากเผานา
บดบังตาทั่วทิศจิตเลือนราง
บทเพลงใด? กล่อมเธอทำเพ้อคลั่ง
ลืมความหลังครั้งเก่าเฝ้าหม่นหมาง
ฤามนต์เพลงมายาทำฝ้าฟาง
ทิ้งนาร้างหญ้ารกขึ้นปกคลุม
ถ้อยคำล้ำเลิศใด? ผูกใจจิต
ฤาชีวิตทดท้อพบมรสุม
เชือกใดเล่า? ผูกมัดใจไว้รัดกุม
ฤาใครรุมล้อมไว้...ไม่ปล่อยมา
ใครจะช่วยถากถางเส้นทางเก่า?
ลบความเหงาทุ่งธารพานโหยหา
ถิ่นดั้งเดิมแดนด้าวภาวนา
ขอพุทธาดลจิตคิดกลับใจ
อย่าลืมตนลืมตายขายชีวิต
เพลานิดน้อยนักจักเหลวไหล
ลืมรากเหง้าแดนเกิดกำเนิดใน
ดินแดนใจเดิมแท้...เฝ้าแต่คอย...
30 กรกฎาคม 2558 11:47 น.

คำปลอบใจ

คีตากะ

images?q=tbn:ANd9GcQw1CnO7hEuO9gwTvoXAeG
วันนี้ฟ้าอาจหมองครองความเศร้า
เมื่อสิ่งเร้ารบกวนชวนหวั่นไหว
ทำน้ำตาเธอหลั่งดั่งร้าวใจ
จนรินไหลทายท้าฝนร่วงหล่นมา
ความปวดร้าวยังตลบอบอวลทั่ว
รอบข้างมัวหม่นไปให้กังขา
มีบางสิ่งกระทบใจไหวอัตตา
ดั่งพฤกษาสั่นไหวในแรงลม
จะปลุกปลอบเยี่ยงไรยามใจพ่าย?
คำมากมายเท่าใดใช้เหมาะสม?
เมื่อเธอยอมพ่ายแพ้แก่อารมณ์
ที่ครอบห่มด้วยสมยอมน้อมรับมา
แพ้-ชนะ อยู่หรือไปไยวิตก?
เก็บแล้วรกจิตใจไห้โหยหา
เถอะที่รักปล่อยไปไยโศกา
จะเสียเวลาทำไมในสิ่งลวง?
เพียงบทเรียนบทหนึ่งซึ่งต้องผ่าน
คงไม่นานผ่านพ้นจนลับล่วง
มีชีวิตควรสุขสันต์หรรษาทรวง
ไยถามทวงหาทุกข์รุกใจตน?..
30 กรกฎาคม 2558 11:52 น.

ณ ปลายทางฝัน

คีตากะ

1251117555.jpg
ละอองเมฆลอยล่องบนท้องฟ้า
เพียงเงยหน้ามองเหม่อเธอจะเห็น
ดวงอาทิตย์อัสดงลงยามเย็น
ย่อมยังเป็นเช่นนั้นมิผันไป
หาดทรายขาวทอดยาวยามก้าวผ่าน
กระเซ็นซ่านเกลียวคลื่นดาษดื่นไหว
ฟองสีขาวพราวแพรวยังแววไว
ตราตรึงใจไม่เลือนเหมือนเคยมา
บนถนนสายนี้มีเธอ - ฉัน
ก้าวตามฝันด้วยแรงแสวงหา
เป็นดั่งเงาของกันวันผ่านมา
ในโลกล้าหมุนวนบนห้วงกาล
ภาพเบลอฝันที่โลกอุปโลกน์นี้
อาจจะมีเพียงรักจักผสาน
เศษเสี้ยวใจแตกร้าวมายาวนาน
พาก้าวผ่านโลกแห่งเงาอันเศร้าตรม
เปิดใจเธอเถอะจะพบประสบสิ่ง
ความเป็นจริงหนึ่งเดียวเกี่ยวสุขสม
ณ ปลายทางนั่นไงในสายลม
มีเงาร่มแมกไม้ให้พักพิง...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ