30 กรกฎาคม 2558 12:32 น.

สัญญาใจ

คีตากะ

588087776908651.jpg
โคมจันทร์แขวนขอบฟ้าพรายพร่าแสง
เสียงพิณแห่งสวรรค์บรรเลงไหว
จันทร์ทักทายสายธารสานสายใย
สวรรค์แลโลกเชื่อมไว้ด้วยใจเดียว
ล่องเรือตามบทเพลงบรรเลงขาน
ประภาคารโพ้นฟ้าตาแลเหลียว
ท่องชเลล้ำลึกนึกดายเดียว
จิตเปล่าเปลี่ยว ณ ราตรีที่ยาวนาน
ฟังเรื่องราวสายน้ำรำพันเอ่ย
ลมรำเพยพัดพลิ้วผิวละหาน
คุ้งแควโค้งหินโคกมากโตรกธาร
ยากจักผ่านง่ายดายคล้ายหลุมพราง
แต่คำมั่นสัญญาใจมอบให้เจ้า
คอยเร่งเร้าภายในให้ถากถาง
แม้ทะเลไร้ฝั่งดั่งเลือนราง
ชีพวายวางก็จะไปให้ถึงเธอ....
31 กรกฎาคม 2558 21:34 น.

มณีนพรัตน์

คีตากะ

a112.jpg
มณีรัตน์ประภัสสรสะท้อนแสง
ล้วนเสียดแทงนัยน์เนตรวิเศษสี
ค่าครองเมืองหายากลำบากมี
อัญมณีล้ำค่าอ่าอำไพ
เพชรดา มรกต งดงามเด่น
นิล โกเมน มุกดา พาหลงใหล
บุษราคัม ทับทิม พริ้มประไพ
เพทายไซร้ ไพฑูรย์ จำรูญตา
งามเพริศแพร้วแก้วเก้าเนาวรัตน์
แจ่มจำรัสเลิศเลอชนเพ้อหา
เสี่ยงชีวีพลีกายหมายได้มา
ด้วยรู้ค่ารัตนะไม่ละเพียร
แต่ไก่กาวานรเทียวจรเล่น
พานพบเห็นจินดาพาส่ายเศียร
กลับทิ้งขว้างวางไว้ให้ดาษเดียร
แสนอิดเอียนเมินหน้าอิดหนาใจ
เปรียบคำปราชญ์แจ้งธรรมน้อมนำสัจ
ย่อมขจัดทุกข์จางสว่างไสว
แต่ชนพาลกลายเมินเดินห่างไกล
ด้วยดวงใจมืดมิดจิตหมองมัว...
30 กรกฎาคม 2558 12:47 น.

ไตรลักษณ์

คีตากะ

500911572482437.jpg
เบื้องขวา "ภุมรี" โสภีพักตร์
พิไลลักษณ์เปรียบอย่างนางอัปสร
เชื้อชาติครุฑพาหนะพระสี่กร
ถ้อยสุนทรว่านารายณ์ทรงสุบรรณ
เบื้องซ้าย "มัศยา" นารีลักษณ์
พิลาสพักตร์เทียมอย่างนางสวรรค์
ชาตินาคีคุ้มครองป้องภควันต์
ปางหนึ่งนั้นนามนาคปรกยกพังพาน
เบื้องหน้า "หิมวา" ลักขณานัก
ล้ำเลอลักษณ์พักตร์ใสใจห้าวหาญ
ดุจหิมะสงบเย็นเด่นสะคราญ
เหนือวิมานทวยเทวาหิมาลัย
สามอนงค์สามลักษณ์ยากจักผ่าน
ประหนึ่งปานตรีภพสลบไสล
เพลินรักโลภโกรธหลงคงเกิดภัย
จำต้องใช้ไตรสิกขาตัดอาวรณ์...
30 กรกฎาคม 2558 12:48 น.

อสงไขยกัลป์

คีตากะ

missyou.jpgฝากความคิดถึง....คำนึงหา
แหวกข้ามฟ้าอากาศดาดาษหน
หมายส่งถึงหัวใจใครหนึ่งคน
แม้ท่วมท้นเกินกว่าเธอเข้าใจ

ฝากความห่วงหา....อาทรจิต
แพร่ทุกทิศลอยลมพรมพลิ้วไหว
ถึงตกหล่นลับเร้นมิเป็นไร
ยังดีได้มอบส่งห่วงคงคลาย

ฝากความรักไป....ในอากาศ
แม้เธออาจมิเข้าใจในความหมาย
แต่อย่างน้อยหัวใจได้ระบาย
ถึงห่างหายระหว่างทางก็ช่างมัน

ฝากบทกลอนมา....นภากาศ
ใจแทบขาดคิดถึงจึงเสกสรร
มาดหมายเธอตระหนักในสักวัน
อสงไขยกัลป์ยังรักจักเฝ้ารอ.....


2m2j67l.gif

640284j8rqlspm6g.gif

2508728u6qhm5qvux.jpg

1288955qlmlb9il8l.gif

1354496lh77mi6g9x.jpg
10 เมษายน 2556 20:39 น.

วิศวรูป

คีตากะ

3052372w54fry9ase.gif
มีพักตร์พรายพรั่งดั่งเดือนดาว
มีขนงก่งราวดั่งรุ้งสาย
มีเนตรดั่งตะวันนับพันราย
มีโอษฐ์ดั่งคล้ายทิฆัมพร
มีเกศดั่งเขาเมรุราช
มีทนต์ดั่งหิมวาตสิงขร
มีฉวีดั่งสีศศิธร
มีกรดั่งศรพระนารายณ์
มีกรรณดั่งห้วงมหรรณพ
มีบาทดั่งพิภพพร่างเฉิดฉาย
มีทรงดั่งเทพพรรณราย
มีอุระดั่งคล้ายห้วงสกล
มีเสียงดั่งเสียงอสุนีบาต
มีถ้อยดั่งปราชญ์เปี่ยมโกศล
มีลักษณ์ดั่งแสงสุวิมล
มีจริตแลยลยิ่งจับใจ...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ