13 ตุลาคม 2560 12:24 น.

ร่มโพธิ์

คีตากะ

สายลมพริ้วโพธิ์ไหวใบลิ่วล่อง
ท่วงทำนองธรรมชาติโบกวาดไหว
เสียงซู่ซ่าสาดซัดกิ่งกวัดไกว
ต้นโพธิ์ใหญ่ไหวโยนส่ายโอนเอน
หลายปีผ่านโพธิ์ใหญ่ให้เงาร่ม
ต้านทานลมเอาไว้ใครแลเห็น
พายุพัดฟ้าฝนทนลำเค็ญ
บ้านร่มเย็นอยู่รอดชนปลอดภัย
ภาพชินตาชาชินสิ้นสำนึก
อันโพธิ์พฤกษ์มีธรรมแฝงแถลงไข
แทนเยี่ยงอย่างความดีพลีกายใจ
มอบรักให้แก่โลกดับโศกา
แผ่กิ่งก้านกว้างไกลปกไปทั่ว
ลืมตนตัวบรรลุอุเบกขา
ยังประโยชน์แก่คนล้นคณา
นำปรัชญาส่องทางสว่างไกล
หากถึงวันโพธิ์พรากเงาจากลับ
อย่ามอดดับปณิธานโปรดขานไข
ปลูกต้นโพธิ์กลางห้วงแห่งดวงใจ
ธำรงไว้ให้ยืนยงคงนิรันดร์...
2 ตุลาคม 2560 07:51 น.

แม่ปิงมิ่งเมือง

คีตากะ


จากเชียงดาวดอยดงลงสูุ่ใต้
ตัดทิวถนนธงชัยยิ่งไพศาล
เลาะแนวผาผีปันน้้ำล้ำตระการ
ก่อเกิดธารแม่ปิงมิ่งล้านนา
ผ่านอารยธรรมลุ่มน้ำเหนือ
ร่องรอยเหลือซากอิฐแทนปริศนา
รอยจาริกนักบุญแห่งล้านนา
แลศรัทธาที่เลือนรางระหว่างชน
มองริมสองฟากฝั่งแม่หลั่งไหล
ถึงที่ใดก็ชุ่มชื่นดาษดื่นหน
พาพระพรจากฟ้าบันดาลดล
มอบแก่ชนพืชสัตว์วัฒนา
การเดินทางยาวไกลในโลกแหล่ง
ซ่อนเร้นแฝงสัจธรรมนำศึกษา
มาตรสายธารไหลไปไม่หวนมา
ดั่งเวลาล่วงไปไม่หวนคืน
ชนทั้งหลายจากไปไม่หวนกลับ
ซากถมทับพสุธาหาขัดขืน
น้ำตาเทียมห้วงสมุทรสุดกล้ำกลืน
มิอาจฝืนกฎเกณฑ์ฟ้ามหาชน
แต่แม่คือผู้ให้ไม่เคยแบ่ง
สร้างกำแพงชนชั้นอันสับสน
จะเลิศเลวยากดีหรือมีจน
ให้ทุกชนเท่าเทียมเปี่ยมเมตตา
แม่จึงยังยืนยงแลคงอยู่
เหตุอุ้มชูสรรพสัตว์ด้วยหัตถา
ไหลหล่อเลี้ยงเยี่ยงเป็นเช่นมารดา
บุตรผ่านมาคารวะประนมกร...
15 กันยายน 2560 23:22 น.

รถไฟสายชานเมือง

คีตากะ

เมื่อมีหนึ่งจึงมีสองและสามสี่
ทั่วปฐพีก่อเกิดทุกแห่งหน
ปราศจากหนึ่งจึงไร้ในตัวตน
กลับสู่หนึ่งจึงพ้นพบอิสรา
รถไฟสายชานเมืองดับเครื่องหยุด
ชนเร่งรุดเร่งเร้ารีบก้าวขา
ทุกชีวิตวิ่งแข่งกับเวลา
หารู้ว่าจะสิ้นสุด ณ จุดใด
โบกมือลาคนรักจักจรจาก
การพบ-พรากธรรมดาอย่าสงสัย
มีดวงจิตเดียวกันจะหวั่นไย
คงเคียงใกล้แม้ไกลร้างห่างสายตา
อย่าโดดเดี่ยวอย่าเหงาและเศร้าสร้อย
คนหนึ่งคอยคิดถึงคำนึงหา
สรรพชีวิตเป็นไปในโชคชะตา
สถานีหน้าเป็นเช่นไรอย่าได้เกรง...
20 สิงหาคม 2560 12:57 น.

สามสิ่งยิ่งใหญ่

คีตากะ

เอกอัครบทกวีที่ทรงค่า
เลิศจินตนาจับใจยิ่งไพศาล
หนึ่งบริบทล้ำลึกจารึกจาร
ล้ำค่าปานทองแท้แผ่ประกาย
หนึ่งภาพวาดอันวิจิตรพิศเพียงหน
ดั่งต้องมนตร์เทพไท้ให้เฉิดฉาย
แฝงวจีนับอนันต์พรรณราย
สื่อความหมายในลายเส้นเช่นสัจจา
หนึ่งดนตรีไพเราะเสนาะหู
ดุจพร่างพรูจากสรวงล่วงเวหา
สั่นสะเทือนทั่วแคว้นแดนพสุธา
กล่อมวิญญาณ์ให้วิสุทธิ์สุนทรีย์
คือสามสิ่งยิ่งใหญ่ในโลกแหล่ง
ความงามแห่งอารยะประเสริฐศรี
คอยจรรโลงโลกไว้ให้เปรมปรีดิ์
ยกวิญญาณสู่เสรีนิจนิรันดร์...
6 พฤษภาคม 2560 23:02 น.

ซากชีวิต

คีตากะ

ให้คนตายฝังกลบศพคนตาย
พระหล่นหายจากใจไปวัดไหน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือนหายจากกายใจ
หลงกราบไหว้ปีศาจอนาถชน
สร้างสุสานในกายจนตายลับ
ยากหวนกลับปัญญาน่าฉงน
คอยแช่งด่าฟ้าดินหมิ่นเบื้องบน
ตามืดมนมืดบอดปลอดสัจธรรม
ทอดกายเลี้ยงแร้งกายังสาระ
ยอมสละกายเปล่าเขาอิ่มหนำ
ยังนับทานการให้ได้หนุนนำ
อาจเลิศล้ำกว่าให้ทรัพย์นับคณา...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ