30 กรกฎาคม 2558 12:47 น.

ไตรลักษณ์

คีตากะ

500911572482437.jpg
เบื้องขวา "ภุมรี" โสภีพักตร์
พิไลลักษณ์เปรียบอย่างนางอัปสร
เชื้อชาติครุฑพาหนะพระสี่กร
ถ้อยสุนทรว่านารายณ์ทรงสุบรรณ
เบื้องซ้าย "มัศยา" นารีลักษณ์
พิลาสพักตร์เทียมอย่างนางสวรรค์
ชาตินาคีคุ้มครองป้องภควันต์
ปางหนึ่งนั้นนามนาคปรกยกพังพาน
เบื้องหน้า "หิมวา" ลักขณานัก
ล้ำเลอลักษณ์พักตร์ใสใจห้าวหาญ
ดุจหิมะสงบเย็นเด่นสะคราญ
เหนือวิมานทวยเทวาหิมาลัย
สามอนงค์สามลักษณ์ยากจักผ่าน
ประหนึ่งปานตรีภพสลบไสล
เพลินรักโลภโกรธหลงคงเกิดภัย
จำต้องใช้ไตรสิกขาตัดอาวรณ์...
30 กรกฎาคม 2558 12:48 น.

อสงไขยกัลป์

คีตากะ

missyou.jpgฝากความคิดถึง....คำนึงหา
แหวกข้ามฟ้าอากาศดาดาษหน
หมายส่งถึงหัวใจใครหนึ่งคน
แม้ท่วมท้นเกินกว่าเธอเข้าใจ

ฝากความห่วงหา....อาทรจิต
แพร่ทุกทิศลอยลมพรมพลิ้วไหว
ถึงตกหล่นลับเร้นมิเป็นไร
ยังดีได้มอบส่งห่วงคงคลาย

ฝากความรักไป....ในอากาศ
แม้เธออาจมิเข้าใจในความหมาย
แต่อย่างน้อยหัวใจได้ระบาย
ถึงห่างหายระหว่างทางก็ช่างมัน

ฝากบทกลอนมา....นภากาศ
ใจแทบขาดคิดถึงจึงเสกสรร
มาดหมายเธอตระหนักในสักวัน
อสงไขยกัลป์ยังรักจักเฝ้ารอ.....


2m2j67l.gif

640284j8rqlspm6g.gif

2508728u6qhm5qvux.jpg

1288955qlmlb9il8l.gif

1354496lh77mi6g9x.jpg
10 เมษายน 2556 20:39 น.

วิศวรูป

คีตากะ

3052372w54fry9ase.gif
มีพักตร์พรายพรั่งดั่งเดือนดาว
มีขนงก่งราวดั่งรุ้งสาย
มีเนตรดั่งตะวันนับพันราย
มีโอษฐ์ดั่งคล้ายทิฆัมพร
มีเกศดั่งเขาเมรุราช
มีทนต์ดั่งหิมวาตสิงขร
มีฉวีดั่งสีศศิธร
มีกรดั่งศรพระนารายณ์
มีกรรณดั่งห้วงมหรรณพ
มีบาทดั่งพิภพพร่างเฉิดฉาย
มีทรงดั่งเทพพรรณราย
มีอุระดั่งคล้ายห้วงสกล
มีเสียงดั่งเสียงอสุนีบาต
มีถ้อยดั่งปราชญ์เปี่ยมโกศล
มีลักษณ์ดั่งแสงสุวิมล
มีจริตแลยลยิ่งจับใจ...
20 พฤษภาคม 2559 15:34 น.

รูปลักขณา...

คีตากะ2649988hsn94c4705.gif

 รูปลักขณาสูงส่งดังหงส์เหิน

เยื้องย่างเดินหิมวาเวหาหาว

แต่ดวงจิตคิดชั่วเกลือกกลั้วคาว

เฉกเพชรพราวร่วงตมจมราคี

ถึงทรลักษณ์พักตราเพียงกาต่ำ

ล้วนรูปชั่วตัวดำคล้ำราศี

แต่จิตทรงสิกขาปัญญามี

ยังอาจดีกว่าหงส์เล่นลงโคลน

ล้วนไตรลักษณ์อนัตตาภควาตรัส

รูปจำรัสฤาชั่วล้วนหัวโขน

หากจุดไฟหทัยดวงให้ช่วงโชน

ย่อมพรากโยนทวิลักษณ์จักรมณีย์

อนึ่งคบแต่พาลลาญบัณฑิต

อาจชีวิตฉิบหายกลายบัดสี

ไม่ฟังธรรมท่านเอ่ยเผยพาที

ย่อมราคีขลาดเขลาเปล่าปัญญา

เพียงภพหนึ่งชาติหนึ่งพึงสั้นนัก

มัวหลงรักเนื้อหนังในมังสา

ซึ่งทรุดโทรมเสื่อมไปในชรา

ถึงมรณามาดหมายทุกกายมี

เพียงเวรกรรมนำพาเมื่ออาสัญ

เสวยสวรรค์ฤานรกตกเป็นผี

จะสายเกินแก้ไขให้กลายดี

ถึงโศกีไปก็เปล่าเขาเมินมอง

มัจจุราชจะยิ้มเยาะเพราะโมหา

มนุสสาล้นนรกอกไหม้หมอง

หลงกามคุณมีห้ามาเนืองนอง

จนก่ายกองเรือนจำกรรมพาจร

นฤพานมิมานแมนแดนเกษม

ล้วนปรีดิ์เปรมสุโขสโมสร

สุดอาณานภากว้างร้างใครจร

กลับแรมรอนอเวจีคดีกรรม

มีชีวิตวุ่นวายมากมายเรื่อง

เลยเปล่าเปลืองเพลาพาถลำ

ลืมพากเพียรภาวนารักษาธรรม

จึงมืดดำมัวจิตพลาดผิดการ

หลงรูปรสกลิ่นเสียงเคียงสัมผัส

สุดหยั่งวัดคะเนได้ในสงสาร

ล้วนเกิดตายมายมากยากประมาณ

เกลื่อนกลบฐานพสุธาให้อาลัย

ท่านเปรยเปรียบกองกระดูกทุกภพชาติ

แห่งองค์นาถโพธิสัตว์ทัดไศล

ว่าขนัดแน่นแผ่นผืนดินดื่นไป

หมายเข็มไชไม่อาจมีที่แทงลง

ชลนามหาศาลปานสมุทร

หาสิ้นสุดโทมนัสสลัดหลง

ทุกข์เทวษยิ่งแสนแม้นชีพปลง

ยังดำรงสืบชาติมิคลาดคลา

วนเวียนไปเยี่ยงนี้หามีหยุด

เปรียบประดุจโยนไม้ไปเวหา

จะตกด้านข้างไหนในพสุธา

สุดปัญญาพยากรณ์หยั่งพรพรหม..

 

 

 

 

10 เมษายน 2556 22:04 น.

มายากระจก...

คีตากะ

zl52.gif
อาณาเขตโรงงานโอฬารล้ำ ถนนทำเลียบตึกลึกสุดแสน ด้านหนึ่งเป็นกระจกป้องปกแทน ล้วนหนาแน่นลำบากยากกล้ำกราย ทางคดเคี้ยวยิ่งนักสุดจักหยั่ง มีผนังหลังคามาสุดสาย หน้าประตูสู่ตึกลึกเบื้องปลาย คือจุดหมายปลายทางต่างรุดไป ถึงประตูเข้าตึกผนึกแน่น กระจกแผ่นบานหนึ่งซึ่งสวยใส คนภายนอกห้ามผ่านทำการใด คนภายในรู้รหัสสลัดกลอน บานประตูจะเปิดเกิดเพียงครู่ เพียงพอผู้หนึ่งผ่านดาลไถ่ถอน วันหนึ่งนกหลงทางหว่างสัญจร มันบินร่อนพลัดมาฝ่าเผชิญ นกคู่สองลืมตัวมัวพร่ำพรอด หมายหลุดรอดทางกระจกระหกระเหิน พบประตูทางเข้าที่เขาเดิน มันบินเพลินชนกระจกตกมาตาย คู่รักมันตามมาหาจนพบ เห็นซากศพนอนนิ่งยิ่งใจหาย พลันร้องเรียกฉุดดึงตัวพึ่งตาย แต่ร่างกายแน่นิ่งยิ่งร้อนรน คนผ่านมาพอดีที่เกิดเหตุ สุดสังเวชเหตุการณ์พานฉงน กระจกใสลวงตาพานกชน ส่วนอีกตนบินหายกับสายตา เปรียบโลกนี้มีชีวิตให้คิดนัก ชนจมปลักภาพลวงล่วงสังขาร์ ล้วนวุ่นวายหลายหลากมากมายา จนชีวาล่วงลับอัประมาณ เห็นกงจักรเป็นบัวมัวคว้าไขว่ แต่สิ่งใดได้ไปในสงสาร ตกบ่วงบุญบ่วงบาปตราบเท่านาน ยากก้าวผ่านเวรกรรมที่ทำมา พระสุคตศรีมุนีพลีชีวิต ทรงอุทิศเทิดธรรมย่ำตัณหา แหวกข้ามพ้นสงสารด่านกามา ด้วยปัญญารู้แจ้งสำแดงองค์ เผยนิพพานพ้นทุกข์คือสุขเลิศ หยุดการเกิดการตายมากมายหลง สุขอื่นใดไม่เที่ยงเพียงปลดปลง อย่างายงงไตรภพเป็นศพนอง.
..1936315c43ice2uf8.jpg
797899a8s4sf56q3.gif
1235594redvaxqp8v.gif
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ