15 ธันวาคม 2562 10:52 น.

เงินทองของมายา ข้าวผักป่าสิของจริง

คีตากะ

ท่ามเหมันต์วันใหม่ใต้ฟ้ารุ่ง
จันทร์จรุงเลือนรางกลางห้องหาว
ตะวันลับหลับเพลินเกินกาลยาว
ไร้หมู่ดาวพราวสรวงดับดวงไป
เหนือจันทราปรากฏอินทรีเหิน
มุ่งเผชิญพระพายพัดทานทัดไหว
กางปีกกล้าฝ่าลมห่มฟ้าไกล
คล้ายพึงใจในชีวิตอิสรา
เบื้องล่างลงราชวังยังวิจิตร
ดั่งนิรมิตด้วยเทพเก็บรักษา
งามตระการผ่านล่วงช่่วงเวลา
มิอาจหาวังใดได้เทียบเทียม
ชาวประชาหน้าใสใต้รอยยิ้ม
ยังเอิบอิ่มด้วยธรรมนำยอดเยี่ยม
เหนือกฎเกณฑ์เช่นก่อนผ่อนธรรมเนียม
สงบเสงี่ยมเตรียมใจในมรรคา
ภาพนี้เกิดสองร้อยปีจากนี้นับ
ชนหันกลับสู่ธรรมนำศึกษา
ระบบเงินล่มสลายคล้ายมายา
ข้าวผักป่าของจริงยิ่งไพบูลย์...
ป.ล. เมื่อเงินขาดทรัพยากรมารองรับ และทองไม่อาจรับประทานได้
ระบบเงินจะล่มสลาย กลายเป็นเพียงเศษกระดาษทันที เริ่มจากภาวะ
เงินเฟ้อที่สูงเกินไป ค่าครองชีพสูงเกินกว่าจะรับมือ ในที่สุดการผลิต
ทรัพยากรเพื่อพึงพาตนเองจะกลายเป็นเป้าหมายหลักของโลก...
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
Lovers  4 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟคีตากะ
Lovings  คีตากะ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงคีตากะ