4 มกราคม 2560 22:59 น.

อายตนะ ตา

ชายเหงา

สร้างเสกสรรค์ ขันธ์ห้า ด้วยธาตุสี่
มอบหมายมี เสกตา มามองโลก
หาให้เห็น อริยสัจ ทุกข์เศร้าโศก
หลงไหลโลก ใช้ดวงตา เห็นความจริง
การก่อเกิด ด้วยกรรม ยังยึดหมาย
วุ่นเวียนว่าย หมายยึด มิวางทิ้ง
หลงล่วงล้ำ ลงลึก ลาความจริง
สะสมสิ่ง มายา กอดจนตาย
เมื่อมอบมา ใช้ตา มองธรรมะ
ลดเลิกละ หมายมอง สิ่งชั่วร้าย
สงบสงัด เห็นธรรม จนสิ้นกาย
มั่นแม่นหมาย เมียงมอง ส่องนิพพาน...
23 ตุลาคม 2556 13:49 น.

สิ้นรัก ดีกว่า เจ็บในรัก ll

ชายเหงา

อยู่มั่นคง เนิ่นนาน ไม่เลือนหาย       หายเลือนไม่ นานเนิ่น คงมั่นอยู่ราวเรื่องพัน  สั่นไหว   ใจได้รู้                  รู้ได้ใจ  ไหวสั่น  พันเรื่องราว
หนาวเน็บแห้ง ซ่อนซ้อน หลอนหลอกพร่านพร่านหลอกหลอน ซ้อนซ่อน แห้งเน็บหนาวเจ็บลืมเลือน   หลงลาง   จางเรื่องราว                        ราวเรื่องจาง  ลางหลง   เลือนลืมเจ็บ 
เน็บหนาวสิ้น  ใจขอ   รักไร้สิ้น                    สิ้นไร้รัก   ขอใจ   สิ้นหนาวเน็บสลายสิ้นรัก สิ้นยอม รัก ปวด เจ็บเจ็บ ปวด รัก ยอมสิ้น รักสิ้นสลาย
24 เมษายน 2554 01:33 น.

คุณเคยแอบรักใครไหม ?

ชายเหงา

คุณคงเคย คิดเคียง เพียงแอบรัก
แน่แน่นหนัก แนบนิด คิดเพียงเขา
รักร่ำรู้ รักรัก หนักใจเรา
แอบอกเอา อุ่นไอ ยามใกล้เธอ

รักรักรัก ร่ำเรียก เพรียกจะรัก
ใจจำจัก จวนจบ  จบเพียงเพ้อ
กล่าวกลัวกลาย กลัวกลอก  จะบอกเธอ
อกอ้ำเออ อ้ำอึ้ง ซึ้งในใจ

เอาออกเอ่ย อุ่นออม ยอมบอกรัก
จำจะจัก จากจร ตอนบอกให้
เพียงพาพบ พันพูด คำในใจ
กลัวกล้ากลาย กลับเกลี้ยง เพียงคำเดียว...				
30 ตุลาคม 2553 02:07 น.

แอบรัก (กลบทเบญจพรรณห้าสี)

ชายเหงา

แอบอกอิง   เอื้อมเอา  เขามารัก
ในแน่นนัก  แนบนิด   คิดว่าใช่
ตื่นตูมตาม  เต้นตาม   จังหวะใจ
แอบอุ่นไอ   อ้อมอก ยามใกล้เธอ

เพียงพาพบ  พบพัก  รักบอกใช่
โหยหาให้    หดหู่  ยามไกลเพ้อ
หายห่างหา   ให้เห็น  ได้พบเจอ
อ้ำอึ้งเออ     อกอาจ  ขาดใจตาย

คำคืนคิด   เคียงคบ   พบชิดใกล้
เจียนจบใจ เจียนจาก หากเธอหาย
ละลายแล้ว    ล้มลง  คงใกล้ตาย
แห้งเหือดหาย หักห่าง  ปางสิ้นลม

ร่ำเรียกรัก    รับรู้    ว่าแอบรัก
เพียงพบพัก   พาพบ    ดั่งใจสม
เอ่ยออกอก   เอาออก  บอกรักชม
สั่งเสร็จสม    เสร็จสับ    รับรักที				
25 ตุลาคม 2553 00:01 น.

รักทั้งเกลียด (กลบทถอยหลังลงคลอง)

ชายเหงา

รักปนเกลียด เกลียดรัก รักทั้งรัก
รักทั้งรัก รักเกลียด เกลียดปนรัก
  ใจวายวุ่น ขุ่นขาว ร้าวอกหัก
  หักอกร้าว ขาวขุ่น วุ่นวายใจ

ให้ใครรัก พักซ้อน ซ้อนเลห์รัก
รักเลห์ซ้อน ซ้อนพัก รักใครให้
 คนหนึ่งคน รักมี แค่หนึ่งใจ
  ใจหนึ่งแค่ มีรัก คนหนึ่งคน

ทนแค่เจ็บ เก็บไว้ ไม่เลิกรัก 
รักเลิกไม่ ไว้เก็บ เจ็บแค่ทน
  รู้ทั้งรู้ เธอรัก พักอีกคน
  คนอีกพัก รักเธอ รู้ทั้งรู้

อยู่เพื่อรัก ทำแกล้งโง่ รักสิ้นไม่
ไม่สิ้นรัก โง่แกล้งทำ รักเพื่ออยู่
  ลมสิ้นใจ สุดท้าย หายห่างคู่
  คู่ห่างหาย ท้ายสุด ใจสิ้นลม...				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟชายเหงา
Lovings  ชายเหงา เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงชายเหงา