29 พฤศจิกายน 2547 18:17 น.

วิถีคนแพ้

ณ ภาณุ

แม้เคยอยากเหยียบดาวอยู่เด่นฟ้า	 
ก็จำลาจากแล้วจำแคล้วฝัน
เมื่อก้าวแล้วก้าวเล่ากี่ก้าวกัน	
กี่วารวันซานซมเมื่อล้มลง

ขอเลิกรอ..เลิกรา..เลิกคว้าไขว่		
ด้วยหมดไฟในฝันจะสรรค์ส่ง
จะถอยกลับลับดาวมาสู่ดง		
แล้วเดินตรงตามถนนของคนดิน

จะนับหนึ่งทำใจในหนสอง		
จะเลิกมองดูดาวแล้วแลหิน
จะสั่งปีกความฝันมันหยุดบิน		
จะจบสิ้นความหวังเคยตั้งใจ

จบการต่อเกมไต่บันไดฟ้า		
หมดน้ำตาหมดวันหมดฝันใฝ่
ความพ่ายแพ้เพื่อเราใช่เขาใคร	
ทั้งแพ้ใจแพ้คนจนยับเยิน

จะไปตามวิถีคนขี้แพ้		
จำหลบแลเศษฝันเคยสรรเสริญ
คงภูมิใจคนดินที่เคยเดิน		
ไปเผชิญหมู่ชน..เป็นคนดาว

ขอหาสุขบนถนนของคนโศก		
ขอสร้างโลกดินอุ่นละมุนขาว
ขอรักดินถิ่นตนทุกหนคราว		
ขอหลบร้าวเคยสบมาซบดิน				
Lovers  0 คน เลิฟณ ภาณุ
Lovings  ณ ภาณุ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟณ ภาณุ
Lovings  ณ ภาณุ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟณ ภาณุ
Lovings  ณ ภาณุ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงณ ภาณุ